Foredrag

Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00, sogneaften i Rytterskolen.

Internationalt politisamarbejde.

Frode Z. Olsen har været politimand i næsten 40 år. I 2013 vendte han tilbage til Danmark efter at have været udsendt af rigspolitiet, senest til Kina i fem år. Siden 2001 han han fået udgivet 6 politiromaner/krimier. Bortset fra de 10 år, hvor han sammenlagt har været sendt til udlandet, har Frode Z. Olsen gjort tjeneste forskellige steder i København, blandt andet på politistationen i Store Kongensgade, som er centrum for hans romaner, og han har været chef for kriminalpolitiet på Frederiksberg og for Rigspolitiets særlige afdeling for efterforskning af krigsforbrydelser.

I forlængelse af Danmarks deltagelse i det internationale samarbejde herunder
politisamarbejdet, er danske politifolk udsendt til internationale opgaver rundt omkring i verdenen herunder på Balkan, i Mellemøsten, Afghanistan, Afrika og Kina.

Frode Z. Olsen har således selv gjort tjeneste i udlandet som politiattache eller politirådgiver, på Balkan, i Holland og Irak og senest i Beijing i Kina.


Frode Z. Olsen vil i sit foredrag komme ind på, hvad de danske politifolk kan være
beskæftiget med, når de er udsendt til verdenens forskellige brændpunkter, men givetvis også berøre andre aspekter af sit virke i det danske politi.

Mød derfor op til en spændende og oplysende aften.