Tirsdagscaféerne finder sted på Rytterskolen,
Ryttervejen 2, Aasum, 5240 Odense NØ

 

Tirsdagscafe

Tirsdag den 3. april kl. 14.30

Anne Marie Carl-Nielsen f. Brodersen (1863-1945) var en fornem udøver af den
naturalistiske billedhuggerkunst og en af de helt store kvindeskikkelser i det danske kunstmiljø omkring århundredskiftet 1900. Blandt de centrale værker er Rytterstatuen af Christian IX, tre bronzeporte til Ribe Domkirke samt to mindesmærker over sin mand, komponisten Carl Nielsen, med hvem hun indgik i et gensidigt inspirerende kunstnerfællesskab.

I lang tid har Anne Marie Carl-Nielsens kunst og person stået i skyggen af hendes
verdensberømte ægtemand. Denne eftermiddag dykker museumsinspektør
Ida-Marie Vorre ned i hendes både fascinerende og medrivende historie. Anne Marie Carl-Nielsen var kunstner først, så kvinde, hustru og moder i en tid, da kunsten gik nye veje. En tid, da kvindens rolle ændrede sig markant i familiens såvel som i kunstens liv. En tid, hvis mange kulturelle og samfundsmæssige brydninger generelt hun selv tog aktiv del i bl.a. som medstifter af Kvindelige Kunstneres Samfund i 1916.

Undervejs i fortællingen vil der blive vist eksempler på hendes righoldige værk, og
der bliver også plads til fællessang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Carl-Nilesen                                                                                         Museumsinspektør, Ida Marie  Vorre
(1863 - 1945)                                                                                                          fortæller om Anne Marie Carl-Nielsen