Folkelig romantik i Åsum 1

Hvor mange vikinger boede der i Åsum omkring år 1900? Næppe mange. Alligevel kan man på to huse på Ryttervejen se stærke spor af vikingetraditioner – sådan som den blev opfattet i 1800-tallet.

På Ryttervejen 17 (Grusdal) findes en flot drageudsmyk-ning på hver gavl, og foran huset er der en stensætning, som leder tanken hen på skibssætning.

 

 

På kvistgavlen på Ryttervejen 6 er der også noget, der ligner stavnen på et vikingeskib.