Sogneaften – Sana og Mariam brød med deres libanesiske familie
Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 19.00.

Mariam og Sana er søskende. Deres forældre flygtede til Danmark fra borgerkrigen i Libanon. Mariam og Sana fortæller om deres opvækst i Danmark, hvor negativ social kontrol i familien og lokalsamfundet havde en afgørende betydning for deres livsførelse.

De fortæller også om den berøringsangst blandt lærere, sundhedspersonale, politi og andre fagpersoner, som de mødte i deres barndom.

Det gjorde, at ingen handlede eller reagerede på den svigt, de oplevede hver især. De kommer også ind på, hvordan de blev fastholdt i et dobbeltliv op gennem det begyndende voksenliv. Hvilke konsekvenser fulgte med ved at gøre op med æresbegrebet og den sociale kontrol?

På trods af presset og kontrollen formåede både Mariam og Sana at gøre op med de rammer, de voksede op i. --- kom og hør hvordan onsdag d. 20. marts kl. 19.00.

I dag har de begge stiftet familie.