Beboerforeningen orienterer

 

Generalforsamling
Åsum Sogns Beboerforening
Onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.30 i Idrætsforeningens klubhus, Ryttervejen 21

Mød op og deltag i debatten om beboerforeningens arbejde.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning aflægges
3) Revideret regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse, herunder regnskab for Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen (tirsdag d. 05. 03. 2019.)
6) Valg af bestyrelse 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
7) Evt.

Efter generalforsamlingen serveres et mindre traktement.

Mvh

Bestyrelsen

Alle indkomne forslag offentliggøres løbende på vores hjemmeside www.aasumby.dk

Åsum Sogns Beboerforening

 

 

 

Kontingentopkrævning 2018 !!! 


Kontingentopkrævning for 2018 er udsendt, der ifølge beslutning på generalforsamlingen er 400,- kr. pr. husstand, dog 200,- kr. for enlige.

Kontingentet kan indbetales:

• ved udsendte girokort

• overføres til foreningens bankkonto, reg. nr.: 1551 konto nr.: 9647643

• betales via mobile pay: 80763 eller i

• lokalhistorisk arkivs åbningstid, der er hver onsdag mellem kl. 10.00 – 12.00 samt 1. torsdag i måneden mellem kl. 16.00 - 18.00.

De fleste har betalt kontingent, men enkelte mangler at betale. Måske er opkrævningen røget i papirkurven.

Udover at styrke det lokale sammenhold, giver medlemskab af beboerforeningen mulighed for at anvende foreningens materiale.

 

Nyt fra bogbytteren
Vi har i øjeblikket mange børnefilm på dvd og en hel del Anders And blade. Derudover har vi fortsat masser af gode bøger i såvel de udendørs skabe som inde på Rytterskolen. Åbningstider fremgår af aktivitetskalenderen.
kt


Nyhedsbrev

Hvis du/I ønsker at få tilsendt nyhedsbrev via e-mail fra beboerforeningen, der husker på foreningens arrangementer, kan du sende din mail-adr. til: aasumby@gmail.com eller notere den på indbetalingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Mail-liste

Hvis du/I har fået ny mail-adresse, så send den til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du fortsat vil modtage meddelelser fra beboerforeningen.

Mail, der udsendes til denne mailliste videresendes også på facebookgruppen

”Os i aasum”.

Hvis du/I ønsker at få tilsendt nyhedsbrev via e-mail fra beboerforeningen, der husker på foreningens arrangementer, kan du sende din mail-adr. til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller notere den på indbetalingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Udlejning af telte, borde og stole, gasgrill og... kanoer:


Se betingelser, priser for udlejning af telte m.m...... klik her.

Reservasionskalender for telte m. m. kan ses ved at...... klikke her.

Se betingelser for udlån af kano/er..... klik her.

Reservationskalender for kanoer kan ses ved at ..... klikke her.

 

 

Kontingent

På generalforsamlingen blev det vedtaget at kontingentet er 400 kr. pr. husstand og 200 kr. for enlige (ingen pensionistrabat).

Er der stadig nogle der endnu ikke har betalt kontingent for 2016 kan det ske ved at indbetale beløbet på regnr. 1551, konto 9647643 eller benytte det tidligere fremsendte girokort.

Kontingent kan også indbetales i lokalhistorisk arkivs åbningstid hver onsdag mellem kl. 10.00 og 12.00, samt hver første torsdag i måneden mellem kl. 16.00 og 18.00.

 

Sankt Hans torsdag, den 23. juni 2016

Igen i år var vejrguderne med os. Det var en helt formidabel aften rent vejrmæssig og ikke mindst fremmødemæssig. Et estimat var at der deltog ca. 90 beboerer i arrangementet. En stor tak til dem der tog det store slæb med opsætning/nedtagning af telte, borde og stole, og til dem der stod for fremstillingen af det overdådige salatbord. 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ken Lyndrup ©

 

Nyt!

Vi udlåner en variabel portal til æresporte, kontakt bestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at har du/I et arrangement eller andet, som har interesse for hele byen/sognet, så kontakt eller send det til vores webmaster: Ken Lyndrup, Åsum Bygade 12, 6610 4392 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.