Trafikken i Åsum

 

Trafiksaneringsplanen for Åsum skulle nu være overgivet til anlægsafdelingen, som så når den er ansvarlige er tilbage fra ferie sætter arbejdet i udbud hos entreprenørerne. Det er ikke til den tid, vi fik lovet, og det er fortsat meget ”kommunalt” og går så laaangsomt.

Vi venter fortsat (u)tålmodigt og håber, der snart kommer skred i det. Ellers har der jo i den forgangne periode været de næsten obligatoriske uheld –

denne gang i Kirkestræde

og

ved broen/bystævnet. kt

 

 

 


Kære Åsumborgere.

Her en status på situationen om trafiksaneringen i Åsum. Det bliver som på den plan, I har modtaget fra Odense kommune.

Planen kan ses nedenfor.

Alle bump skulle dog blive 40km bump. Det er, hvad der er bevilget penge til, og hvad vi kan få her og nu, og arbejdet bliver udført hen over sommeren. Selvom det er forsinket i forhold til den oprindelige udmelding, skulle det dog fortsat være sikkert og vist, da pengene er bevilget og planen lagt. Selvom det ikke er helt tilfredsstillende bringer det dog os et meget langt stykke af vejen, og nu gælder det om at få dette ”i hus”.

Herefter vil der være nogle ”mangler” i forhold til det, vi oprindeligt fik meldt ud samt nogle andre supplerende tiltag, som vi vil arbejde på at få gennemført efterfølgende.

Det er:

Rundkørslen. Bedre afmærkning eller omformning til t-kryds.

Væverstræde. Gennemkørsel forbudt for uvedkommende.

Snedkerstræde. Hjørnet ved Åsum Bygade indskrænkes, så det ikke er muligt at svinge med for høj hastighed.

Staupudevej. Eksisterende bump hæves/repareres, evt venstresvingsforbud ved Nyborgvej, cykelsti.

Gartnervænget. Blind vej skiltning skal være tydeligere.

Nogle hegn skal beskæres af hensyn til oversigten.

Hastighedsbegrænsninger. Det bliver 40 km vejledende i byen samt bump der skal fremme dette. Politiet vil indtil videre ikke godkende andet, heller ikke 60 km/t udenfor byen på Staupudevej og Ryttervejen (broen).

Herudover kan der være andre ting, der dukker op i processen.

Har man spørgsmål eller kommentarer kan de rettes til undertegnede.
Fortæl gerne alt dette videre til naboer, der ikke måtte være på maillisten.

 

Med venlig hilsen
trafikudvalget
v. Kai Teilmann
og Poul Poulsen

 

Vi har fået en melding fra kommunen om, at arbejdet med den bebudede trafiksanering i Åsum bliver påbegyndt i juni. Vi er blevet præsenteret for tegningerne, hvorpå der er en del ændringer i forhold til det oprindelige oplæg, som vi redegjorde for i nr 66. Bl.a. er der lagt op til, at Snedkerstræde alligevel ikke lukkes, men i stedet forsynes med et bump og føres ud gennem den nuværende busholdeplads.

Antal og placering af nye bump i hele Åsum er også anderledes. Endelig er der tvivl om, hvordan hastighedsbegrænsningerne nøjagtigt bliver. Vi har møde med repræsentanter for Odense kommune den 6. juni, og det er ikke i skrivende stund muligt at sige, hvad det endelige udfald bliver, og om det er tilfredsstillende.

På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann