Trafikken i Åsum

Der er siden sidste nummer af Sognebladet sket flere uheld i enderne af Snedkerstræde.

De er alle indberettet til politi og kommune.

Ellers regner vi fortsat med, at den plan der blev redegjort for i sidste nummer
bliver gennemført her i løbet af foråret og forsommeren.

Det er i alt fald de meldinger vi får fra Odense Kommune.

På trafikudvalgets vegne
Kai Teilmann

 

 

Som det fremgik i Åsum sogneblad nr. 66 havde vi i trafikudvalget over for Odense Kommune fremsat et ønske om, at der blev lavet en samlet trafiksaneringsplan for Åsum.
Det er nu rent faktisk sket, og der er afsat penge (!) til udførelsen af den
i første halvår 2018.

Følgende er planlagt:
Snedkerstræde lukkes ved Staupudevej efter en høring blandt beboerne på Karetmagerstræde, Bødkerstræde og Snedkerstræde. Det er ret sikkert. Skulle det blive ændret, bliver der i stedet bump eller lign. på Snedkerstræde.

Der kommer bump ved byskiltene på Staupudevej, Ryttervejen og Åsum Bygade nord og skiltene rykkes lidt ud.
Der kommer yderligere 2 bump på henholdsvis Staupudevej og Åsum Bygade.
De nye bump bliver 40kmt bump, og der indføres generel hastighedsbegrænsning på 40kmt i hele Åsum indenfor bygrænsen. Hastighedsbegrænsningen på Staupudevej uden for Åsum bliver ændret til 60kmt, og på Ryttervejen skulle der også på det sidste stykke ind mod byskiltet komme en hastighedsbegrænsning på 60kmt.
Nu skal man jo som bekendt ikke sælge skindet før bjørnen er skudt, og vi har erfaringsmæssigt grund til at være urolige for, at der kommer noget i vejen, men der er også grund til forsigtig optimisme med de meldinger, vi har fået.

I den forgangne periode har der igen været et par uheld på Snedkerstræde, hvoraf det ene igen gik ud over forhaven og postkassen på Staupudevej 7. Begge uheld er rapporteret til kommunen og politiet for at understrege situationens alvor, og det vil vi fortsat gøre, når der sker noget.

Endelig et par ord om rundkørslen: Vi har som tidligere nævnt tilkendegivet over for Odense Kommune, at der generelt køres forkert i den, og den derfor ikke virker efter hensigten.
Der er dog ikke tegn på, at det er noget, vi får gjort noget ved foreløbig, så det må vi nok leve med indtil videre, men vi kan tage det op igen, når vi har fået det andet ”i hus”. I ventetiden kan vi beboere i Åsum jo så selv køre rigtigt i den og på den måde bidrage til at bremse hastigheden og være et eksempel for andre: Altså sænke farten når der køres frem mod den, overholde vigepligten ved hajtænderne, køre ”rundt” så godt det kan lade sig gøre og blinke ud til højre. Hermed denne opfordring.

På trafikudvalgets vegne.
Kai Teilmann.

 

Trafikken på Snedkerstræde og Staupudevej
en billedreportage -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommer bussen snart?

Desværre det har lange udsigter! Vi har igen fået afslag.

For lige at få alle med, lidt historie. I 2013 og 2015 sendte vi en opfordring til
By- og Kulturforvaltningen, for at få en bybus til byen. Vi anmodede om, at en af
de eksisterende bybusser, som kører til Seden via Vollsmose Alle, en gang i mellem skulle køre lige ud ad Åsumvej gennem Aasum til Seden. Afslaget dengang var at bustrafikken i Vollsmose ville bryde sammen, køreplanen med ”omkørsel” ville blive umulig at planlægge, og skulle FynBus dække vores behov ville det koste 2,5-3,5 mio./år.

Alt sammen argumenter vi fandt noget tyndbenede. Så, den 10.10. 2017 sendte vi
sammen med 4 grundejerforeninger fra Åsumvej og Utzon Allé en ny henvendelse.
Hvor vi bl.a. skrev:

”Vi kan forstå at FynBus i deres visionære beregninger vælger Aasum som endestation.
Vi må minde om, for dem der ikke kender vores område at Aasum ikke er endestation, men porten til et område en bydel (Seden/Bullerup) som historisk og kulturelt altid har hørt sammen med Aasum.
Vi har med Seden fælles, skole- institutioner – indkøb - kirke- og valgområde. Og
en væsentlig del af infrastrukturen går gennem Aasum, hvad de over 15.000 biler
som dagligt ”tonser” gennem byen er et tydeligt bevis på.
Vi kan forstå og beklager dybt, I ikke vælger dialogen, men konsekvent afviser ved
kun at opremse problemer”.

Og vi slutter af med:


”Vi står uforstående over for, at i en tid hvor politikerne vælger at bruge milliarder af kroner til en total ombygning af infrastrukturen og busdriften i Odense centrum.
Vælger samme politikere konsekvent at afvise og negligerer et ”yderområdes” problemer.
Specielt når man tager i betragtning, at det fremsatte ønske ikke væsentligt vil fordyre busdriften i området. Det er efter vores opfattelse et beskedent krav, at udnytte det eksisterende bus net bedre; så sammenhængskræften bliver optimal for området. Som eksempel er det for børnefamilier i en ny udstykning som Utzons Alle, umuligt at få logistikken til at hænge sammen uden 2 biler. Det er en udvikling og et problem, så selv politikere med blikket stift rettet mod Odense centrum ikke må ignorere”.

Vi fik et venlig svar, men igen en afvisning. I 2020 skal hele rutenettet omlægges, da letbanen skal indgår. Alt tyder på det bliver svært at få gennemført ændringer inden da.
I svarskrivelsen nævnes teletaxaordningen, det lyder umiddelbart ikke som en løsning? Det er et spørgsmål vi må drøfte på generalforsamlingen.

Men busudvalget har ikke tænkt sig at indstille arbejdet, sammen med grundejerforeninger i området vil vi lægge en strategi for det videre arbejde.

Beboerforeningens Busudvalget.
Poul & Alex.

 

Det siges at de har fået nye modeller!