Trafikken i Åsum

Som det kan ses er den bebudede ændring af Snedkerstrædes udmunding i Staupudevej ikke sket. Det skyldes, at der ved Odense Kommune er kommet en ny chef ind over, som ønsker en mere gennemarbejdet (og bedre) løsning end den oprindeligt planlagte. Vi har fortsat en forventning om, at det bliver gennemført inden for overskuelig tid.

Vi har på et møde med samme person fremsat et ønske om, at der laves en samlet trafiksaneringsplan for hele Åsum landsby. Det har vi fået tilsagn om vil ske i løbet af efteråret. Hvor vi så kommer ind i den økonomiske prioriteringsplan, ved vi ikke.

Vi har fremsat følgende ønsker for trafiksaneringer i Åsum:
Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Snedkerstræde og på Staupudevej mellem bygrænsen og minirundkørslen samt lige ved bygrænsen på Ryttervejen, Åsum Bygade nord og Staupudevej.

Vi har endvidere gjort opmærksom på, at minirundkørslen ikke virker efter hensigten, da mange trafikanter ikke overholder reglerne for færdsel i rundkørsler, samt at der sker en del småuheld ved hellen ud for Gartnervænget.

Endelig har vi fastholdt vores synspunkt om, at hastighedsgrænsen på Staupudevej uden for byen bør være 60 km/t ligesom på alle de andre småveje mellem ring 2 og 3.

Hvis nogen har kommentarer eller synspunkter, de ønsker fremført i forbindelse med ovenstående, er de velkomne til at henvende sig til undertegnede.

På trafikudvalgets vegne
Poul Poulsen og Kai Teilmann