Generalforsamling

Aasum Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling mandag d. 12. marts 2018 kl. 19.00 i klubhuset, Ryttervejen 21.

Dagsorden iflg. lovene.

Vel mødt
Bestyrelsen

Fodboldturnering og træning er ved at blive klar til den nye sæson 2018.
Der er aftalt træningskampe med forskellige hold, desværre kan der ikke spilles på
banerne i Aasum, Odense Kommune har lukket græsbanerne, men der kan spilles
fodbold på multibanen med små hold og afvikles en lille turnering. Der kan altid
løbetrænes !

Der er træning for seniorer tirsdag og torsdag kl. 18.00 under ledelse af Zaki og
Liban.

Førsteholdet spiller i serie 2 og andenholdet i serie 3.
Nye medlemmer er meget velkomne i klubben og Preben kan kontaktes for yderligere oplysninger på tlf. 2011 7338.

Den første turneringskamp for serie 2 er Langfredag d. 30.3.2018 på udebane ved
FIUK.

Når forårets program er tilrettelagt kan det ses på Aasums hjemmeside www.
aasumby.dk

Superveteranholdet for spillere fra 47 år og opefter mangler tilgang af nye spillere.
Vi vil helst tilmelde et 11 mands hold, men kan blive nødt til at spille 7- mands
kampe hvis vi ikke får tilgang af nye spillere.

Alle der har lyst til at spille fodbold i Aasum bedes henvende sig, så ser vi på hvilke hold vi har mulighed for at tilmelde.

Ring til Preben 2011 7338.

Fodbold for børn og unge, drenge og piger. Vores multibane er klar til leg og spil.
Vi håber mange vil melde sig så vi kan danne hold for forskellige aldersgrupper.
Vi håber på hjælp fra forældre, så vi kan få fat i børn og unge fra Aasum og omegn fra 4 år og opefter. Vi starter på sportspladsen onsdag d. 4. april kl. 16.00 til 17.30 og fremover hver onsdag samme tid.

Yoga

Der har vist sig interesse for yoga for mænd, evt. på blandet hold, i næste sæson.
Lad os vide om der er ønsker om det, ring til Henny 29207623.

Gymnastikken forsætter naturligvis også i den nye sæson.

Vel mødt til alle

Vi ønsker en god sæson.

Preben Schack
Formand.

 

 

 

 

Foreningen menes oprindelig startet omkring 1920.

Ifølge FBU's 25-års jubilæumsskrift fra 1929 blev Aasum første gang optaget i FBU i 1920 under navnet Aasum Boldklub. Udmeldte sig i 1925, men blev atter indmeldt i 1929.

Yderligere oplysninger om foreningen før 19/5-1944 kendes ikke - foreningens navn er da Aasum Ungdoms- og Foredragsforening. Navnet Aasum Ungdomsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 19/5-1944.

Navnet Aasum Ungdoms- og Idrætsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 27/4-1954.

Navnet Aasum Idrætsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 18/5-1976.

Foreningens bomærke er designet af tidligere bestyrelsesmedlem

Poul Erik Martinsen

Aasum Idrætsforening