Godt nytår.

Menighedsrådet er startet det nye år med nogle spændende opgaver, som vi ser frem til vil blive løst i løbet af året.

Vi har startet processen omkring ansættelse af ny præst til både Seden og Åsum sogn. Vi håber, det er på plads senest 1. maj 2019.

Vores nye præst skal gerne flytte ind i en nyrenoveret præstegård. Renoveringen af præstegården i Seden er godt i gang.

Sognepræstevikar Ulla Charlotte Hansen er stoppet i sit vikarjob 1. februar 2019. Indtil sognepræst Lise Marie Ranum kommer tilbage fra orlov, klarer vi os med løse vikarer.

Vi har længe arbejdet på indvendig kalkning af kirken. Hvis alt går vel, starter vi kalkningen op lige efter pinse, så kirken står klar til brug midt i august måned. I næste sogneblad, vil der være nærmere detaljer omkring lukning af kirken.

De seneste år har vi afholdt menighedsmøde i marts måned, men grundet alle de ændringer, der sker netop nu, udskyder vi mødet til eftersommeren.

Åsum Menighedsråd
Formand Inge Burmølle

 

Skærtorsdagsbrunch i Åsum kirke

Torsdag den 18. april

En særlig gudstjeneste har du nu mulighed for at opleve i Åsum Kirke Skærtorsdag d. 18. april kl. 10.30

Vi synger nogle af påskens dejlige salmer, får læst dagens tekst og får en passende god prædiken.

Herefter spiser vi – i stil med hvad Jesus gjorde sammen med sine disciple – lidt brød, vin, frugt m.m. i en enkel udgave - oppe ved alteret.

Det hele foregår i kirken kl. 10.30 . Tag din ven, nabo, barn med og få en oplevelse der er lidt ud over det sædvanlige.

Kom og få en god start på påsken.

PS. Påsken starter egentlig Palmesøndag – søndagen før Skærtorsdag.

 

 

 

 

Tillykke til Hans Brehm

I anledning af organist Hans Brehms 40 års
ansættelse ved Seden – Åsum kirker, har han
modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv.

På billedet ses Hans Brehm
ved overrækkelsen i januar 2019.

 

 

 

 

 

 

Det nuværende menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent - den 27. november 2016.

Rådet konstituerede sig således:
Formand: Inge Burmølle.
Næstformand: Karin Lundsgaard.
Kirkeværge: Ken Lyndrup.
Kasserer: Karin Lundsgaard.
Sekretær: Rikke Bergholdt.
Personalekontakt: Per Lykke.

Der er nedsat følgende udvalg:
Præstegårdsudvalg: Ken Lyndrup og Rikke Bergholdt.
Kirkegårdsudvalg: Rikke Bergholdt, Per Lykke og Karin Lundsgaard.
Aktivitetsudvalg: Karin Lundsgaard, Inge Burmølle og Rikke Bergholdt.
Koncertudvalg: Hans Brems, Per Lykke og medlem fra Seden.

Aktivitetsudvalget glæder sig til samarbejdet med sognets foreninger, så der fortsat kan skabes gode arrangementer i Åsum.

Menighedsrådets mailadresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.