Bemærk!

På opfordring af landets biskopper er det vedtaget at solen ringes ned alle steder i landet kl. 17.00

 

 

Nyt fra menighedsrådet

Skoven er igen blevet grøn, og vi venter nu på en dejlig sommer. Trods tider, hvor vi ikke har fået afviklet forårets arrangementer, og kirken har været lukket, har Åsum Menighedsråd ikke siddet helt stille. Vi er gået i tænkeboks, så vi kan starte den nye sæson til september med gode og indholdsrige tirsdagscafeer og sogneaftener. Der skal nok komme et spændende program begyndende med tirsdagscafe første tirsdag i september.

Tiden går så stærkt, så menighedsrådet har til december siddet 4 år, hvor vi har haft mange spændende opgaver, der er eller vil blive løst. Vi har senest fået ny graver Anette Larsen, der trods nedlukning
af Danmark har arbejdet flittigt på kirkegården, så den fremstår fint og flot med forårsblomster. Vi skylder
alle Anette en stor tak for den fine indsats, hun har ydet her i forårsmånederne.

Der har været stille på kirkegården og næsten ingen aktivitet i kirken, men Anette har gjort, hvad hun kunne, for at holde gang i den daglige rutine. Anette sørger for, at flaget kommer op, når der er flagdage
og begivenheder, så flaget kan vaje i vores by. Der bliver dog kun flaget, såfremt Anette er på arbejde.

Vores præster Anders Skaanning Andersen og Charlotte Rørdam Kristensen har hver søndag via facebook sendt en video ud, hvor de har læst en kort tekst og bedt fadervor med os, der følger med på facebook. Videoerne findes på facebook under Seden og Åsum sogne. Kig ind og få en god oplevelse.

Som tidligere nævnt har menighedsrådet snart siddet i 4 år, og i den anledning vil vi om muligt holde orienteringsmøde og menighedsmøde i juni måned, hvor vi vil gøre status på arbejdet i den periode, vi har siddet. Det er også her, vi gerne ser forslag til kandidater og stedfortrædere, som er interesseret i at indgå i menighedsrådets arbejde. Der bliver valg til det kommende menighedsråd senere på året. (Der er opslag om dette arrangement andetsteds i bladet). I skrivende stund kendes planen ikke helt for landets genåbning, men menighedsrådet glæder sig i hvert fald til at se jer igen i kirken og til sognets arrangementer.

Vi ønsker alle en god sommer.
Åsum Menighedsråd
Inge Burmølle formand.

 

Menighedsmøde og orienteringsmøde

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen

 

 

I henhold til ny lov om valg til menighedsråd afholder vi både menighedsmøde og orienteringsmøde med følgende dagsorden:

- Velkomst ved formand Inge Burmølle
- Orientering om arbejdet i menighedsrådet og orientering om de kommende menighedsråds opgaver.
- Visioner, ønsker og ideer til det kommende menighedsråd.
- Økonomien i Åsum Kirke.
- Orientering om det kommende menighedsrådsvalg, herunder antallet af kandidater.
- Forslag til kandidater og stedfortrædere som er interesseret i at indgå i menighedsrådets arbejde.
- Orientering om valgforsamling 15. september 2020.

Forventet varighed ca. 1 time.

Efter mødet er der hyggeligt samvær, hvor der bydes på en let anretning. Vi ser gerne alle bliver til hyggeligt samvær. Af hensyn til planlægning af det hyggelige samvær beder vi om tilmelding senest den 7. juni 2020 til Inge Burmølle tlf. 30660651 eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Menighedsmødet og orienteringsmødet er for alle sognets medlemmer af folkekirken, og det vil glæde os at se en stor deltagelse.

Åsum Menighedsråd.

 

 

Er det dig?

Af: Sognepræst, Charlotte Rørdam Kristensen

Rigtig mange vil gerne bidrage til fællesskabet og være med til at gøre noget for deres lokalsamfund. Så nu spørger vi dig lige ud: ”Kunne det være noget for dig?”

Er det dig, der er den frivillige, der vil være med til at planlægge og udføre aktiviteter for fællesskab og kulturliv? Eller kunne du se dig selv som en del af ledelsesteamet og sætte dit præg på sognenes fremtid som medlem af menighedsrådet?

Der sker rigtig meget indenfor kirke og kultur i de her år. Folkekirken er alles kirke - uanset baggrund. Til daglig er der ikke ret mange af os, der tænker på, at vores velfærdssamfund er noget, der begyndte i kirken. Medejerskab og fællesskab er vigtigt for både velfærdssamfundet og folkets kirke med sit fokus på medmenneskelighed og inklusion.

I efteråret er der menighedsrådsvalg, men allerede i juni er der orienterings
– og opstillingsmøde – se invitationen i bladet.

Kunne det være dig? Her får du et lille indblik i arbejdet og de skønne personligheder, der pt. løfter opgaven:

 

 

 

 

Rikke Bergholdt, menighedsrådet i Åsum,
folkeskolelærer og mor til tre. Bor i Åsum.

 

”Der er ikke så mange yngre, der går ind i menighedsrådene, men jeg mener, det er vigtigt, at rådene repræsenterer flere aldersgrupper, så der kommer flere inputs og vinkler på. Jeg ville også gerne være
med til at komme med ideer til nye tiltag og forslag til arrangementer.Jeg er faktisk blevet positivt overrasket over, hvor meget indflydelse, man har.

Jeg havde egentlig troet, at vi mere var en form for ”forening”, der fik gode ideer og førte dem ud i livet, så det har også overrasket mig, hvor meget man tager sig af opgaver som arbejdsgiver, økonomi,
vikardækning mm. Regnskaber, kvartalsopgørelser osv. kunne jeg godt undvære som den mindst spændende del, men heldigvis er det det andet, der fylder mest.

Det allersjoveste og mest krævende har nok været hele to præsteansættelser. Fedt at kunne være med til at vælge, hvem der skal være sognenes præster de kommende år!”

 

 

 

 

 


René Melby, menighedsrådet i Seden,
maskinsnedker, far til tre. Bor i Seden.

”Jeg blev opfordret til at stille op til menighedsrådet, og i 2009 kunne jeg fejre 10-års jubilæum. Jeg stiller gerne op igen! Det motiverer mig at være med og møde andre mennesker. Min kone er helt med på, at jeg sidder i rådet, men møderne kan til tider konflikte med familieliv, når man, som jeg, ofte først har fri kl. 19.00. Omvendt møder jeg stor forståelse fra de andre i menighedsrådet. Det er fornuftigt, at også yngre personer deltager i menighedsrådet, så vi ikke lever op til fordommene om et rent pensionistråd. Jeg mener, jeg har tilført et yngre syn på tingene og også en praktisk forståelse med min baggrund som maskinsnedker.

Jeg er blevet overrasket over, hvor lidt religiøst menighedsrådsarbejdet er: Vi tager os af det udenoms. Selv har jeg bl. a. siddet som kirkeværge og haft poster i kirke- og præstegårds- og aktivitetsudvalg. Jeg kan skrivepå CV’et, at jeg har været med til at vælge hele tre præster og en biskop!”

 

 

 

 

Det nuværende menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent - den 27. november 2016.

Rådet konstituerede sig således:
Formand: Inge Burmølle.
Næstformand: Karin Lundsgaard.
Kirkeværge: Hanne Føns.
Kasserer: Karin Lundsgaard.
Sekretær: Rikke Bergholdt.
Personalekontakt: Per Lykke.

Der er nedsat følgende udvalg:
Præstegårdsudvalg: Hanne Føns og Rikke Bergholdt.
Kirkegårdsudvalg: Rikke Bergholdt, Per Lykke og Karin Lundsgaard.
Aktivitetsudvalg: Karin Lundsgaard, Inge Burmølle og Rikke Bergholdt.
Koncertudvalg: Hans Brems, Per Lykke og medlem fra Seden.

Aktivitetsudvalget glæder sig til samarbejdet med sognets foreninger, så der fortsat kan skabes gode arrangementer i Åsum.

Menighedsrådets mailadresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.