Anlæggelse af cykelsti.

Odense Byråd har på mødet den 24. november 2010 godkendt linjeføringen af cykelstien fra Aasum til Seden.

Arbejdet forventes igangsat i foråret 2011.

Skitser af linjeføringen Aasum - Seden via Utzon Park.Cykelstien fra Aasum over Utzon Park til Seden.Cykelstiens start i Aasum.Cykelstien gennem Utzon Park.Cykelstiens sidste stykke til Seden.


Anlæggelse af cykelstien skulle have været til behandling i det politiske udvalg d. 5. oktober 2010. Mødet blev aflyst, og nu forventes sagen at være på dagsordenen d. 9. november 2010. Ved redaktionens afslutning var der ikke kommet nyt i sagen..

Odense Kommunes lokalplan nr. 3-646 dækker området for det nye boligområde ved Aasum. Der er indføjet et stiforslag for cyklister, hvor det påtænkes, at vore cyklende skoleelever og også andre cyklister forestilles at skulle cykle fra Seden Skole til Aasum ad stibroen over Kertemindevej, gennem Seden Syd og ud på Svendsagervej ved en rundkørsel, hvorfra der så langs vejen kan komme en cykelsti til Utzonparken.

Der kan cyklisterne køre gennem boligområdet og ud i Aasum enten det så bliver ud på et farligt sted over for Brejngårdsvej eller bag om gården Bjergager og ind i Aasum by. Afgørelsen for linieføringen forventes inden længe, og derefter kan cykelruten anlægges, pengene er bevilliget.

 

Anlæggelse af cykelsti.

Der har været afholdt åstedsforretning med de berørte grundejere. Enkelte grundejere har gjort indsigelse overfor Odense Kommune, så nu afventer cykelstien en politisk behandling.

 

 

Så skete det....

 

Den 2. maj 2011 blev starten på anlæggelse af den længe ventede cykelsti fra Aasum til Seden.

Det forventes at anlægsperioden vil vare til august 2011.

Et par billeder fra den tidlige start.

 

Foto: Poul Poulsen ©


Foto: Ken Lyndrup ©

 
Nogle visuelle indtryk fra indvielsen af cykelstien fra Aasum til Seden 2011.
 

 

 

 

 

 Foto: Poul Poulsen ©