Efter den gamle smedie er blevet sat i stand og porten ved postkassen er blevet malet har Aasum Beboerforening aftalt med Odense Kommune, at der opsættes en egentlig opslagstavle for at skåne den pæne port.

 

Opslagstavlen vil blive opsat der, hvor der tidligere var et udstillingsskab på hjørnet af smediebygningen.Vi håber, at den ny placering vil fungere lige så godt som porten, har gjort, idet det forventes, man som hidtil selv fjerner opslag, som ikke mere er aktuelle.

Opslagstavlen er nu opsat og Odense kommune har godkendt både opslagstavlens udformning og placering.
Foto: Poul Poulsen ©