Byens fællesskab

Runeristeren fra Aasum

 

Der er runer på Jellingstenene. Der er også noget, der skal ligne runer på bystævnestenen og Ryttervejen 17. For at give en indskrift et historisk løft i retning af vikingetid og glorværdig fortid udstyrede en runerister i 1903-04 indskrifter med runelignende skrift.

Bemærk de identiske b’er, y’er, e’er, a’er.

 

 

Folkelig romantik i Åsum 1

Hvor mange vikinger boede der i Åsum omkring år 1900? Næppe mange. Alligevel kan man på to huse på Ryttervejen se stærke spor af vikingetraditioner – sådan som den blev opfattet i 1800-tallet.

På Ryttervejen 17 (Grusdal) findes en flot drageudsmyk-ning på hver gavl, og foran huset er der en stensætning, som leder tanken hen på skibssætning.

 

 

På kvistgavlen på Ryttervejen 6 er der også noget, der ligner stavnen på et vikingeskib.