Om lån af kanoer

Beboerforening har indgået en aftale med Gurli og Hans Jørgen, Dalholm, om placering af kanoudstyret i en af maskinhallerne.

Vi er meget glade for denne aftale, og håber den må virke til alles tilfredshed.

Regler for lån af kanoer er følgende:

- Kanoerne kan kun lånes af beboerforeningens medlemmer.
- Kanoerne kan kun lånes for 1 dag af gangen.
- Reserveringen foregår via hjemmesiden www.aasumby.dk
ved menupunkterne: Kanokalender og Reservering af kanoer.
- Der kan lånes 1, 2  eller 3 kanoer.
- Der er 2 kanoer med 3 sæder og 1 med 2 sæder.
- Hvis der er fejl eller mangler ved udstyret, skal det meddeles
bestyrelsen.

Efter lån og inden aflevering SKAL det lånte rengøres.

Der er indkøbt spande og børster således, at rengøringen kan findested ved kanobroen.

Nøgler til kanoerne udleveres af Poul, tlf. 2174 6064 eller Bente, tlf. 2256 4451.