Beboerforeningen orienterer

 

 

 

 

 Åsum affaldsindsamling


HJÆLP SØGES!!!


Lad os alle give naturen en hjælpende hånd.
Beboerforeningen har igen i år meldt sig til Danmarks
Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Søndag den 18. april kl. 14.00
MØD OP PÅ RYTTERSKOLEN

Tag hele familien med og få nogle hyggelige og meningsfulde timer,
hvor I samtidig er med til at gøre vores by renere.
(medbring gerne en gul refleksvest)

Efter indsamlingen er der øl og vand.
Vel mødt.

 

Forårsrengøring - udsat indtil videre

 

Vi har brug for en hjælpende hånd til forårsrengøring og
vedligehold af vores legeplads lørdag den 24. april fra kl. 10.30

I år skal legepladsen have ny flis på bunden, så den igen er sikker og hyggelig at lege på for sognets børn.

Træværket skal rengøres og males + diverse reparationer. Medbring derfor gerne diverse malerværktøj samt skovl/rive m.m.

Efter endt arbejde giver Beboerforeningen pølser med kartoffelsalat,
samt en øl eller sodavand.

Så kom og giv en hånd med. Vel mødt

Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening

 

Kanosøsætning

KOM TIL KANOSØSÆTNING tirsdag den 11. maj kl. 16.30 ved Rytterskolen.

Vi henter Gurli og Nønne og går samlet til kanopladsen. Efter søsætning og muligheden for en tur på åen,
giver beboerforeningen grillpølser m. brød.

Drikkevarer kan købes.

MØD OP TIL EN HYGGELIG FAMILIEDAG i Åsums skønne natur.

Med venlig hilsen
Åsum Sogns Beboerforening

 

 

Beboerforeningens generalforsamling

Aasum Beboerforening har det sidste år været en stor aflysning! Lige meget hvad vi rørte ved, blev det ikke som forventet: Vores arrangementer, teltudlejning, sankthansbål, markedsdag, ja selv vores generalforsamling blev vi nødt til at aflyse!

Så det var med stor forventning, vi gik ind i det nye år, for nu skulle vi i gang! Desværre kom de mørke skyer igen ind over os. Nye meget smitsomme corona varianter dukkede op!

Igen.... igen må vi ændre vores planer. Beboerforeningens generalforsamling, som var berammet til den 24.marts, vil blive rykket til: Onsdag den 26. maj 2021 kl. 19.30 i Idrætsforeningens klubhus.

Dagsorden er ifølge vores vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for 2019 + 2020 aflægges.
3. Revideret regnskab for 2019 + 2020 fremlægges til godkendelse, herunder Sognebladet og Lokalhistorisk Arkiv.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
Forslag fra medlemmer og bestyrelse, der ønskes behandlet på generalforsamlingen (gf), skal være formanden i hænde senest 8 dage før gf.
6. Valg til bestyrelsen: 2 bestyrelsesmedl. (Alex & Jess) er på valg,
2 suppleanter, 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
7. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres et traktement.

Vi håber naturligvis, vi kan overholde denne dato! Med optimisme og lidt god vilje må det ikke slå fejl!

Til orientering arbejder bestyrelsen med, at vi i samarbejde med de øvrige foreninger i byen vil lave en genåbningsdag/fest for Åsum, hvor vi alle får liggehalmen rystet ud af kroppen, så vi sammen kan komme i gang med en lys fremtid for vores fællesskab.

Mvh.
bestyrelsen

 

Bydelspuljen:

Beboerforeningen har i 4. runde 2020 fået bevilget 23.750 kr fra bydelspuljen.
Beløbet skal anvendes til indkøb af 1 kano med tilhørende udstyr samt supplering af vores teltmateriel.

 

Skt. Hans aften


Åsum Beboerforening afholder Skt. Hans aften
m. fællesspisning ved Rytterskolen.


Sæt allerede nu X i kalenderen den
23. juni 2021 kl. 18.00.


Information følger
Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften.


Mvh
Åsum Sogns Beboerforening

 

 

 

Bogbytteren


Vi har i øjeblikket mange børnefilm på dvd og en hel del Anders And blade. Derudover har vi også en del spillefilm samt en masser af gode bøger i såvel de udendørs skabe som inde på Rytterskolen. Åbningstider fremgår af aktivitetskalenderen.
kt


Nyhedsbrev

Hvis du/I ønsker at få tilsendt nyhedsbrev via e-mail fra beboerforeningen, der husker på foreningens arrangementer, kan du sende din mail-adresse til: aasumby@gmail.com eller notere den på indbetalingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

 

Mail-liste

Hvis du/I har fået ny mail-adresse, så send den til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du fortsat vil modtage meddelelser fra beboerforeningen.

Mail, der udsendes til denne mailliste videresendes også på facebookgruppen ”Os i aasum”.

Hvis du/I ønsker at få tilsendt nyhedsbrev via e-mail fra beboerforeningen, der husker på foreningens arrangementer, kan du sende din mail-adr. til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller notere den på indbetalingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Udlejning af telte, borde og stole, gasgrill og... kanoer:


Se betingelser, priser for udlejning af telte m.m...... klik her.

Reservasionskalender for telte m. m. kan ses ved at...... klikke her.

Se betingelser for udlån af kano/er..... klik her.

Reservationskalender for kanoer kan ses ved at ..... klikke her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk at har du/I et arrangement eller andet, som har interesse for hele byen/sognet, så kontakt eller send det til vores webmaster: Ken Lyndrup, Åsum Bygade 12, 2140 1326 eller mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.