Åsum Sogns Beboerforening
så dagens lys for 25 år siden.

Danmark er et land fuld af foreninger. Der er nogen, som siger, at det er vores særkende. At mange af vores demokratiske forståelser om, at en mand har en stemme, stammer fra andelsbevægelsen og traditionerne for at organisere sig i foreninger.

Åsum har ikke været en undtagelse. Med de gamle foreninger, så som Bylauget, husmoderforeningen, skytteforeningen, gymnastikforeningen, forsamlingshusforeningen og andelsforeningerne med både mejeri og frysehus - ja, så var det ikke noget nyt, da Åsum Sogns beboerforening så dagens lys for 25 år siden.

Den kan nu fejre 25 års jubilæum og det endda i god form.

Når man taler om foreninger i Danmark, kommer man hurtigt til at tænke "Tordenskjolds soldater". Udtrykket stammer fra Peter Wessel, der var i en krig mod Sverige, fik alle sine soldater til at flytte sig rundt fra position til position i en belejret by, mens han havde besøg af fjenden.

På den måde kom få soldater til at virke som mange. Men selv om der bestemt er gengangere i foreningslivet i Åsum, så er en af styrkerne ved Beboerforeningen, at der har været flow og udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer gennem tiden.

Der har siden 1989, hvor Beboerforeningen blev grundlagt, været 7 formænd, og besætningen i bestyrelsen har også været præget af udskiftning. Det har betydet, at der løbende har været grobund for nye initiativer og nye tanker. Samtidig har der været hæget om de gode traditioner, foreningen gennem årene har opbygget.

Sankthans med fællesspisning og bål står som en vigtig og fast begivenhed for Åsumboerne, og Fastelavn er et andet samlingssted for børn og børnefamilier, der her har mulighed for at mødes, måske for første gang.

I perioder har de gamle traditioner med dilettant og forårsfest været på repertoiret, mens der i nyere tid er kommet nye traditioner og arrangementer til; petanqueturnering, markedsdag og kanoudlejning.

Alle disse årstidsbestemte arrangementer kittes sammen af de faste tilbagevendende Sogneaftner, der i den mørke tid giver beboerne i Åsum et sted at mødes, snakke og få lidt kulturel føde sammen med en kop kaffe og godt hjemmebag.

Som tidligere bestyrelsesmedlem og formand for foreningen vil jeg gerne ønske tillykke med de 25 år. De kræfter, jeg lagde i foreningen gennem en årrække, har betydet et godt kendskab til rigtig mange aktive beboere, og jeg kan på det varmeste anbefale aktiv deltagelse i foreningens liv og arrangementer. Tak til Tordenskjolds soldater og til dem, der for en kortere periode satte deres præg på foreningen og dermed på Åsum. Uden Beboerforeningen ville Åsum ikke være en så aktiv og levende landsby, som den er!

Sinnet Bunde, Væverstræde 3

Aasum Sogns Beboerforeningen blev dannet...

I marts måned 1989 blev der på en stiftende generalforsamling besluttet at danne Aasum Sogns Beboerforening. På mødet blev de første vedtægter godkendt. 61 personer tegnede sig som medlemmer, men man havde en målsætning om hurtigt at komme op på 100 medlemmer.

Følgende personer blev valgt til bestyrelsen: Bente Bach, Rågelundvej – Henning Larsen, Gartnervænget – Annette Jørgensen, Aasum Bygade – Poul-Erik Martinsen, Gartnervænget og Mikkel Tønnes, Hjulmandsstræde.
Bestyrelsessuppleanter: Helge Nielsen, Ryttervejen og Liv Guldmann, Ryttervejen.
Revisorer: Inge Larsen, Karetmagerstræde og Ejner Østergaard, Aasumgaards Alle.
Revisorsuppleant: Preben Schack, Ryttervejen.

Det var yderst handlekraftige og kompetente personer, der gik sammen for at etablere vores beboerforening. På bestyrelsesmødet d. 1. april 1989 konstituerede bestyrelsen sig.

Man valgte Henning Larsen som foreningens første formand, som næstformand blev valgt Annette Jørgensen, Bente Bach blev kasserer, Poul-Erik Martinsen og Mikkel Tønnes tog sig af alt det løse.

I det første referat skriver Henning Larsen: "Fra Aasum bylaug er allerede overdraget 2 emner, nemlig problemet omkring hastighedsreguleringen og spørgsmål om oprettelse af Lokaludvalg for Fjordager området. Herudover blev foreslået et Sct. Hansaften-arrangement".

Sct. Hans bålet fik de klar samme år og lige siden har vi kunnet fejre den aften sammen.

Sådan er det nu gået slag i slag i 25 år, mangen en borger i sognet har i de år ladet sig vælge til bestyrelsen for at give en hånd til fællesskabet.

Det kan vi, som det lille sogn vi er, være ganske stolte og tilfredse med.

Tillykke med det.

 

Se billeder fra jubilæumsfesten..... klik her.