Generalforsamling 2020

Åh disse tider…. vi har så sandelig fået vendt op og ned på det hele.

Det eneste, vi i år stort set har foretaget os i bestyrelsen, er at aflyse det ene gode arrangement efter det andet. På ingen måde inspirerende; men desværre er der ikke rigtigt noget at gøre ved det. Om det så er
vores generalforsamling, er der sat en stopper for den. Det selvom vi i vores love er pålagt at afholde en sådan hvert år i marts måned. Men den her coronakrise er fløjtende ligeglad med vores love!

Som en konsekvens af det har bestyrelsen besluttet, at vi helt ekstraordinært vil sammenlægge årene 2019 og 2020, således at vi i marts 2021 holder et brag af en dobbeltgeneralforsamling. En væsentlig
årsag til denne løsning er, at de to, der var på valg: Jess og Alex, har nikket ja til et påtage sig to år mere. Så det er efter vores mening den mest hensigtsmæssige måde at løse situationen på.

Den manglende generalforsamling betyder naturligvis ikke, at du slipper for en kort beretning! Her er et sammendrag af året 2019:

Medlemmer: Igen – igen rekord: 17/146 - 18/166 og i 2019: 173. Vi syntes selv, det er flot i et sogn, som i alt udgør ca. 500 borgere.

Konstituering: Vi valgte: Formand Alex Hold – Næstformand Claus Bøge Huulvej – Kasserer Poul Poulsen – Presse/Aktivitet Nicolai Jacobsen – Referent/Aktivitet Jess Wulff-Hansen.

Udlån/leje: Telte/boder/stole m.m. har 36 gange været i brug. Kanoerne har 8 gange været i vandet.

Aktiviteter: (Flere arrangementer afholdes i samarbejde med menighedsrådet)  26/2 Pigerne på Sprogø ca. 55 deltagere, mange måtte gå forgæves. 03/3 Fastelavn med børn/kirke/tøndeslagning ca. 60 deltagere. 13/3 Generalforsamling 27 medlemmer deltog.  31/3 Affaldsindsamling ca. 35 deltagere.
06/4 Besøg på
Jernbanemuseet med spisning bagefter i Rytterskolen ca. 34 deltagere.
24/4 Forårsrengøring
af legeplads m.m. ca. 15 deltagere.  15/5 Kanosøsætning m/pølse & brød ca. 50 deltagere.  12/6 Jess og Alex afholdt møde med rådmand Jane Jegind på Slottet vedr. Aasum Gamle
Smedje.  13/6 Poul og Claus deltog i det årlige Fjordager møde.  15/6 Indvielse af Aasums nye petanquebane måtte aflyses på grund af dårligt vejr.  23/6 Skt. Hans fest, Lis Barnkob holdt båltalen, 80 til spisning og ca. 150 ved bålet.  17/8 Aasum Open på den nye petanquebane ca. 25 deltagere, 20 deltog ved spisningen efter turneringen.  28/9 Markedsdag med 11 boder og 65 til spisning.  08/11 Ølsmagning i Rytterskolen ca. 35 deltagere.

Andre aktiviteter: Byens hjemmeside www.aasum.dk er stadig under Ken Lyndrups kyndige beskyttelse og opdatering.  Lokalhistorisk arkiv og bogbytterne fungerer godt og har afholdt flere interessante temadage med Poul Poulsen som vores bindeled. Sognebladet er som altid flot og en uundværlig støtte, hvis man ønsker at holde sig orienteret.  Aasum Gamle Smedje kunne afholde stiftende generalforsamling den 30. sep. Hermed er beboerforeningens arbejde stoppet, vi har trygt overladt det fremtidige arbejde til den nye forenings bestyrelse. Vi ønsker dem held og lykke med opgaven.  Aasumfilmen, som vi fik 30.000 kr. til at lave færdig! Niller, som i mange år har lavet optagelser ved byens arrangementer, har også lavet optagelser i 2019, og forventer at færdigredigere
filmen i 2020. Se også regnskab for beboerforening, lokalhistorisk arkiv og Åsum Sogneblad

Med ønsket om en hurtig normalisering.

På bestyrelsens vegne
Formand Alex Hold

 

 

Regnskab 2019

Status pr. 31.12. 2019

Formue pr. 1.1.2019 45.346,42 kr.
Underskud i 2019 * 6.178,88 kr.
Indestående på bankkonto 38.807,54 kr.
Kontantbeholdning 360,00 kr.
I alt 39.167,54 kr.

Formue pr. 31.12.2019 39.167,54 kr.

*Underskuddet dækker 5.100 kr. der er overført til smedjen fra NEF Fonden.

Kasser
Poul Poulsen

 

Aasum Lokalhistoriske Arkiv

Regnskab 2019

Status pr. 31.12. 2019

Formue pr. 1.1.2019 13.806,36 kr.
Overskud 2019 30.637,89 kr.
Indestående på bankkonto 44.444,25 kr.

Formue pr. 31.12.2019 44.444,25 kr.

Af formuen er 30.000 kr. henlagt til den nye Åsumfilm.

Kasserer
Poul Poulsen

Aasum Sogneblad

Regnskab 2019

Driftsregnskab Indtægter:
Tilskud fra foreninger 14.200,00 kr.
Annoncer 21.900,00 kr.

Driftsregnskab Udgifter:
Trykkeri 22322,50 kr.

Kontorartikler (incl. porto/kørsel) 5049,59 kr.
Gebyr 300,00 kr.

Sum indtægter: 36100,00 kr.
Sum udgifter: 27.672,09 kr.

Årets overskud 8.427,91kr.

Balance 36.100,00 kr.

Status pr. 31.12.2019
Formue pr. 1.1.2019  - 27.517,97 kr.
Overskud i 2019 - 8427,91 kr.

Indestående på bankkonto 35.945,88 kr.

Formue pr. 31.12.2019 - 35.945,88 kr.