Generalforsamling 2020

Åh disse tider…. vi har så sandelig fået vendt op og ned på det hele.

Det eneste, vi i år stort set har foretaget os i bestyrelsen, er at aflyse det ene gode arrangement efter det andet. På ingen måde inspirerende; men desværre er der ikke rigtigt noget at gøre ved det. Om det så er
vores generalforsamling, er der sat en stopper for den. Det selvom vi i vores love er pålagt at afholde en sådan hvert år i marts måned. Men den her coronakrise er fløjtende ligeglad med vores love!

Som en konsekvens af det har bestyrelsen besluttet, at vi helt ekstraordinært vil sammenlægge årene 2019 og 2020, således at vi i marts 2021 holder et brag af en dobbeltgeneralforsamling. En væsentlig
årsag til denne løsning er, at de to, der var på valg: Jess og Alex, har nikket ja til et påtage sig to år mere. Så det er efter vores mening den mest hensigtsmæssige måde at løse situationen på.

Den manglende generalforsamling betyder naturligvis ikke, at du slipper for en kort beretning! Her er et sammendrag af året 2019:

Medlemmer: Igen – igen rekord: 17/146 - 18/166 og i 2019: 173. Vi syntes selv, det er flot i et sogn, som i alt udgør ca. 500 borgere.

Konstituering: Vi valgte: Formand Alex Hold – Næstformand Claus Bøge Huulvej – Kasserer Poul Poulsen – Presse/Aktivitet Nicolai Jacobsen – Referent/Aktivitet Jess Wulff-Hansen.

Udlån/leje: Telte/boder/stole m.m. har 36 gange været i brug. Kanoerne har 8 gange været i vandet.

Aktiviteter: (Flere arrangementer afholdes i samarbejde med menighedsrådet)  26/2 Pigerne på Sprogø ca. 55 deltagere, mange måtte gå forgæves. 03/3 Fastelavn med børn/kirke/tøndeslagning ca. 60 deltagere. 13/3 Generalforsamling 27 medlemmer deltog.  31/3 Affaldsindsamling ca. 35 deltagere.
06/4 Besøg på
Jernbanemuseet med spisning bagefter i Rytterskolen ca. 34 deltagere.
24/4 Forårsrengøring
af legeplads m.m. ca. 15 deltagere.  15/5 Kanosøsætning m/pølse & brød ca. 50 deltagere.  12/6 Jess og Alex afholdt møde med rådmand Jane Jegind på Slottet vedr. Aasum Gamle
Smedje.  13/6 Poul og Claus deltog i det årlige Fjordager møde.  15/6 Indvielse af Aasums nye petanquebane måtte aflyses på grund af dårligt vejr.  23/6 Skt. Hans fest, Lis Barnkob holdt båltalen, 80 til spisning og ca. 150 ved bålet.  17/8 Aasum Open på den nye petanquebane ca. 25 deltagere, 20 deltog ved spisningen efter turneringen.  28/9 Markedsdag med 11 boder og 65 til spisning.  08/11 Ølsmagning i Rytterskolen ca. 35 deltagere.

Andre aktiviteter: Byens hjemmeside www.aasum.dk er stadig under Ken Lyndrups kyndige beskyttelse og opdatering.  Lokalhistorisk arkiv og bogbytterne fungerer godt og har afholdt flere interessante temadage med Poul Poulsen som vores bindeled. Sognebladet er som altid flot og en uundværlig støtte, hvis man ønsker at holde sig orienteret.  Aasum Gamle Smedje kunne afholde stiftende generalforsamling den 30. sep. Hermed er beboerforeningens arbejde stoppet, vi har trygt overladt det fremtidige arbejde til den nye forenings bestyrelse. Vi ønsker dem held og lykke med opgaven.  Aasumfilmen, som vi fik 30.000 kr. til at lave færdig! Niller, som i mange år har lavet optagelser ved byens arrangementer, har også lavet optagelser i 2019, og forventer at færdigredigere
filmen i 2020. Se også regnskab for beboerforening, lokalhistorisk arkiv og Åsum Sogneblad

Med ønsket om en hurtig normalisering.

På bestyrelsens vegne
Formand Alex Hold

 

 

Regnskab 2019

Status pr. 31.12. 2019

Formue pr. 1.1.2019 45.346,42 kr.
Underskud i 2019 * 6.178,88 kr.
Indestående på bankkonto 38.807,54 kr.
Kontantbeholdning 360,00 kr.
I alt 39.167,54 kr.

Formue pr. 31.12.2019 39.167,54 kr.

*Underskuddet dækker 5.100 kr. der er overført til smedjen fra NEF Fonden.

Kasser
Poul Poulsen

 

Aasum Lokalhistoriske Arkiv

Regnskab 2019

Status pr. 31.12. 2019

Formue pr. 1.1.2019 13.806,36 kr.
Overskud 2019 30.637,89 kr.
Indestående på bankkonto 44.444,25 kr.

Formue pr. 31.12.2019 44.444,25 kr.

Af formuen er 30.000 kr. henlagt til den nye Åsumfilm.

Kasserer
Poul Poulsen

Aasum Sogneblad

Regnskab 2019

Driftsregnskab Indtægter:
Tilskud fra foreninger 14.200,00 kr.
Annoncer 21.900,00 kr.

Driftsregnskab Udgifter:
Trykkeri 22322,50 kr.

Kontorartikler (incl. porto/kørsel) 5049,59 kr.
Gebyr 300,00 kr.

Sum indtægter: 36100,00 kr.
Sum udgifter: 27.672,09 kr.

Årets overskud 8.427,91kr.

Balance 36.100,00 kr.

Status pr. 31.12.2019
Formue pr. 1.1.2019  - 27.517,97 kr.
Overskud i 2019 - 8427,91 kr.

Indestående på bankkonto 35.945,88 kr.

Formue pr. 31.12.2019 - 35.945,88 kr.

 

Beboerforenings Beretning 2019 + 2020

At aflægge beretning for vores aktiviteter i 2019, er som at gå tilbage i en tidslomme! En tid hvor, en aftaler kunne holdes, og man fik lov til at disponerer!

Beretningen fra året 2019 er fortællingen om dengang hvor alting lykkes.

Medlemstallet slog nye rekorder til 173 personer.

Vores aktiviteter i 2019, sammen med menighedsrådet var:

◊ 26/2 Pigerne på Sprogø ca. 55 deltager ◊ 03/3 Fastelavn med børn/kirke/tøndeslagning ca. 60 deltager. ◊ 13/3 generalfors. 27 medlemmer deltog. ◊ 31/3 Affaldsindsamling ca. 35 deltager. ◊ 06/4 Besøg på Jernbanemuseet med spisning bagefter i Rytterskolen ca. 34 deltager. ◊ 24/4 Forårsrengøring m.m. på legeplads ca. 15 deltager. Nej! Rengøring har aldrig været populært! ◊ 15/5 Kanosøsætning m/pølse & brød ca. 50 deltager. ◊ 12/6 Afholdte Jess og jeg et møde med rådmand Jane Jegind på Slottet vedr. Aasum Gamle Smedje. Det er tankevækkende vi på det møde blev frarådet overtagelsen af bygninger, man mente ikke vi kunne løfte opgaven! ◊ 13/6 Deltager Poul og Claus i det årlige Fjordager møde. ◊ 15/6 Indvielse af Aasums nye petanquebane måtte aflyses på grund af dårlig vejr. ◊ 23/6 Skt. Hans Fest Lis Barnkob holdt båltalen 80 til spisning og ca. 150 ved bålet. ◊ 17/8 Aasum Open på den nye petanquebane ca. 25 deltager, 20 deltog ved spisningen efter turneringen. ◊ 28/9 Markedsdag med 11 boder og 65 til spisning. ◊ 08/11 Øl smagning i Rytterskolen ca. 35 deltager.

Så kom vi frem til 2020 Den ◊ 22.01. Deltog Poul i Fjordager møde i Aasum Idrætsforening. ◊ 22/02. afholdte vi Førstehjælpskursus om Hjertestarter en opdatering for de fleste, men også en konstatering... hvor hurtigt man glemmer, der var 22 deltager. Her skal lige tilføjes... vores egen hjertestarter er et dyrt bekendtskab at vedligeholde! Vi arbejder derfor lige nu på at få nogle af udgifterne fedtet af på andre af byens foreninger? ◊ 19.02. Pigerne på Sprogø som ekstra nummer da vi den 26.02 2019 måtte sende folk hjem, der kom 25 deltager. ◊ 23.02. Fastelavnsarrangement, blev tøndeslagning for børnene, på grund af dårlig vejr afholdt på Dalholm hos Gurli og Hans Jørgen. Men boller og kakao blev som vanligt indtaget i Rytterskolen med 50 deltog.

Men... men... så kom noget man kaldte corona... det ændrede alt! Pludselig blev det mest anvendte ord AFLYSNING ...!
◊25.03. Blev som sagt vores Generalforsamling aflyst. ◊18.04 Kom en aflysning af et besøg på brandstationen med planlagt spisning bagefter i rytterskolen. ◊22.04. Forårsrengøring af legepladsen blev udskudt. ◊26.04. Affaldsindsamling aflyst! ◊13.05. Kanosøsætning blev ikke en fælles oplevelse, men kanoerne blev gjort klar til udlåning. ◊23.06. Skt. Hansaftens fællesspisning blev aflyst, men Hans Jørgen valgte at afbrænde det etablerede bål, han sikrede der var, behørig afstand for de fremmødte. ◊15.08. Åsum Open blev afholdt i reduceret version/ uden spisning 8 deltager. ◊19.09. Blev affaldsindsamlingen gennemført 20 deltager. ◊26.09. Var en sorgens dag vi måtte aflyse vores Markedsdag og fik derfor aldrig afsluttet vores udendørs aktivet med behørig spisning og en skål for året! Efterårets og vinterens aktiviteter overtog den triste vane ◊07.10. blev mødet med Odense Kommune om private fælles veje aflyst. Det samme blev Vinsmagning ◊06.11. hvor 40 havde tilmeldt sig.

Sådan fortsatte det ind i 2021. ◊20.01. blev mit eget foredrag med titlen ”Dengang i 60érne” aflyst. Fastelavn ◊14.02. blev aflyst. Og vores planlagte Generalforsamling ◊24.03. blev flyttet til i dag. ◊18.04. Gennemførte vi Aasum Affaldsindsamling med god fremmøde og masser af skidt! ◊28.04. Valgte bestyrelsen at mødes til oprydning og småjusteringer på lejrpladsen, så den er klar til sommeren!
Andre aktiviteter: ◊ Byens hjemmeside www.aasumby.dk er vel ekstra aktuel i en corona tid, hvor almindelig omgang, kraftigt er reduceret! Det er som vanligt Ken Lyndrup der kyndigt holder siden opdateret ◊ Vores mail liste, har været uundværligt når alting må aflyses Det er Poul der sidder med styrepinden. Skulle der være nogen der ikke er med på listen, se at komme det, så vi sikre så mange som muligt får de akutte informationer! ◊ Aasum filmen blev lovet færdig i 2020. Men Niller er ikke til at stoppe, med sine cameraer, han møder trofast op ved de få arrangementer der bliver afholdt. Men forlydender siger han snart vil redigerer filmen færdig?

Det har på ingen måder været sjovt at være bestyrelse, i en tid hvor vi er presset ned i en spændetrøje, som gør det næsten umuligt at bevæge sig!

Som formand er jeg meget taknemmelig for at arbejde sammen med en bestyrelse som er meget kompetent, og hvor alle tager ansvaret for de opgaver de er stillet!

Så en stor tak skal lyde fra min sidde til: – Næstformand Claus Bøge Huulvej – Kasserer Poul Poulsen – Presse/Aktivitet Nicolai Jacobsen og ikke mindst referent/mødeleder Jess Wulff-Hansen.
Tak for ordret....

Kort beretning om Aasum Lokalhistoriske Arkiv for 2019 0g 2020, aflagt på beboerforeningens generalforsamling d. 26. 5. 2021.

Der har været blandet aktivitet i årenes løb. På grund af CORONA har vi været lukkede i 2 perioder.
Vi er godt i gang med at registrere i ARKIBAS 5, der er over 1100 billeder lagt ind fra vores arkiv, og de er tilgængelige gennem portalen arkiv.dk.

På arkiv.dk har man adgang til alle de registreringer, der er lagt ind af de 550 arkiver, der er med i Sammenslutningen af Lokal Arkiver. Det betyder at alle nu har adgang til at se ca.2.800.000 billeder og 320.000 arkivalier.

På arkivernes dag i 2019 havde vi arrangeret en udstilling: ’Hvad samler de dog på’ og i 2020 havde vi planlagt en udstilling ’ Husker på 40’, 50’ og 60’erne’, den blev aflyst i sidste øjeblik, men er nu klar til den 13. november i år.

Bogbytteren har lige haft 8 års jubilæum, og der kommer stadigvæk mange nye og gamle bøger. Der kommer gæster hver gang der er åbent, men flere er velkomne. Der er oprette et nyt afsnit med CD og DVD’er.

Åsum filmen, de blev sat i gang i 2005 har vi på opfordring af Niller genoplivet. Han har en masse filmstumper liggende fra 2005/2006, og vil gerne ajourføre dem. Vi har fået 30.000 kr fra bydelspuljen til det.

Niller har igen taget nogle film, og forventer at aflevere i løbet af 2021.

Tak for godt samarbejde og nogle hyggelige onsdag formiddage til Inger, Mikkel, Ken, Jørgen, Kai og Hjørdis.

Poul Poulsen.