"Kære åsumborgere.
Der blev desværre ikke nogen bylaugsgeneralforsamling i år. Men I skal ikke snydes for oplevelsen, så tag en sangbog frem, lidt at drikke og måske et truthorn fra nytårsaften. Læn jer tilbage i sofaen og nyd årets skriftlige generalforsamling.
Generalforsamlingen er beskrevet, som om vi var fysisk tilstede alle sammen. 

A.              Sang nr. 269

                 Når vinteren rinder i grøft og i grav                                                                                      Husk:                                                                                                                                                                                              Sangbøger + 1 øl

B.              Blæs i horn                                                                                                                                  Horn

C.              Velkommen - Vi er mange deltagere i år.

 Hvis du har en øl stående så - skål!!

Mindeord:

                

Bent Misser Andersen  død 21.02 2020. 79 år gammel.  Han boede i Væverstræde på Bækskov. Bent har ikke deltaget i bylaugsmøderne.

Poul Oskar Hansen  død 14-05 2020. Han boede i Karetmagerstræde.

Arbejdslivet startede PO som elektroniklærling, men der var ikke ”luft og bevægelse” nok, hvorfor han blev post. Sideløbende arbejdede han med sin kunst, lavede bl.a. vignetter til Fyens Tidende i 40’erne og 50’erne. PO og Ruth blev gift i 1952 og flyttede i en lejlighed på Palnatokesvej i Odense. Her malede han i stuen. Senere blev adressen ændret til Egilsvej, hvor soveværelset fungerede som atelier.

Til sidst flyttede de til Karetmagerstræde i Aasum.

 Allerede som 27- årig havde PO sin debut i 1955 med sin første separatudstilling i Kunstudstillingsbygningen Odense. Herefter kom udstillinger som perler på en snor

P.O. Hansen har deltaget i bylaugsmøderne.

Niels Peder Nielsen død 19.10. 2020. Han blev 99 år. Han var landmand i Rågelund, på gården lige efter Aasum Smedje på Rågelundvej. Niels Peder Nielsen har så vidt jeg kan se ikke deltaget i bylaugsmøderne. 

Æret være deres minde.

        

E.              Generalforsamling.

                 Dagsorden:

                  1. Valg af dirigent.     

                                                   

  Idet det er en skriftlig generalforsamling vælges der ikke en dirigent.

       

 N.J. Indvarsling - Lovlighed                                                               

 Indkaldt i Aasum Sogneblad nr. 78                                                                                                                                                                                               

                

   N.J.  2. Udvalgets beretning ved oldermanden.

Nye tilflyttere:

   Aasum Bygade 16, st. (den gl. Tommestokfabrik lejebolig)

   Kikrestræde 1 Liv og Nicklas (det tidligere Aasum Bygade 7. eller Barløses hus)

De har fået vores nye ”Velkommen til Aasum – et aktivt lokalsamfund” + Aasumbogen + 1 fl. Aasumvin

Vedligeholdelse af arealerne: Samarbejdet med Stadsgartneren er gået

uden problemer, og arealerne er efter vor mening passet tilfredsstillende.

Aasumgårds Allé:

 

Alléen står pænt.

Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om en stor gren der er knækket af det store træ, der står til venstre, når man kører ind på Aasumgaards alle fra Aasum Bygade.  Grenen er fjernet.

Sprøjethuset:

Sprøjtehusgruppen, Gert Kingo, John Nielsen, Bjarne Boller og Mogens Burmølle har gennem året været samlet i Aasum Gl. Smedje hver torsdag for at sætte den gl. sprøjte i stand. Tak for indsatsen. Vi har fået lov af Sinnet Bunde, formand for den gamle Smedje, til at være i smedjen. Der mangler ikke meget før sprøjten er renoveret.

Sprøjtehuset er blevet kalket indvendigt af Chrisiong. Tusind tak for det. Endvidere har John Nielsen skiftet nogle tagsten på huset. Loftet indvendigt har han også sørget for at renovere.

Anlæg overfor kirken:

Anlægget tager sig pænt ud og det er mit indtryk at naturlegepladsen falder godt ind.

Træerne der står ud til Ryttervejen blev beskåret ud til vejen.

Træerne i Fichstræde er også blevet beskåret.

Bystævnet:

 

Det står pænt.

Der er blevet opsat en ny bænk og skraldespand ud til stien (Ryttervejen)

Anlæg Staupudevej/Snedkerstræde/Aasum Bygade.

Arealet tager sig godt ud.

Aasum By:

Hjulmandsstræde. Hjulmagerens hus (Baltzers ejendom) er blevet revet ned. Det fortalte jeg sidste år. Der er nu sået græs og ryddet op, det ser nydeligt ud.

Staupudevej:

 

Jeg har taget kontakt til stadsgartneren om fortovet efter det gamle forsamlingshus og op til Karsten Smidt. Græsset bedes stoppet, inden det går ud på fortovet. Det oplyste jeg sidste år. Det er nu fjernet.

                     

Aasum sogneblad:

Tak for et godt blad. Husk at bruge det, for netop på den måde vedbliver det at være interessant. 

Aasum sogns hjemmeside:

Jeg har lagt oplysninger om Bylauget ind på hjemmesiden. Kik ind på hjemmesiden og brug den.  

Aasum Sogns Beboerforening:

       

Poul Poulsen har bedt mig om at slå et slag for, at I meddeler, når der er nye naboer/solgt et hus, gerne på mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Byen rundt:

Smedens plads/Aasum gl. smedie:

                                                       

Der blev afholdt en kunstauktion i efteråret. Auktionen gik godt og indbragte et pænt overskud. Grundet coronaen blev auktionen flyttet til Havnens Gourmet. Alle effekterne blev sponsoreret.

Aasum Kirke:

Er blevet kalket indvendig og der er blevet sat ledlys op. Den er blevet flot.

MARKEDSDAGEN:

Aflyst grundet corona

Der har ikke været så stor aktivitet i byen, som der plejer at være. Det skyldes coronaen.

Lad os håbe, det snart er ovre.

Hvis I har noget at sige til beretningen er I velkommen til at sende mig en mail på adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

                     

                        

N.J.  3. Forelæggelse af regnskab ved oldermanden:

                     

Formue pr. 01.01.2020                                             kr. 75,219,72

- årets udgifter                                                            kr.   6.811,40

Formue pr. 31.12.2020                                                     kr. 68.408,32

Formuen består af:

Indestående på bankkonto                                              kr. 68.408,32

Regnskabet er d. 19.01.2021 gennemgået og fundet i orden.

Intet at bemærke.

Erling Larsen                                          Nicolai Thingård Jacobsen

                     

Hvis I har noget at sige til regnskabet er I velkommen til at sende mig en mail på adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

N.J.   4. Forslag fra medlemmer og udvalg:

                      Ingen.

          

  

N.J.    5. Valg af udvalgsmedlemmer:

                     I år er følgende på valg:

            

                      Klaus Nørgaard Nielsen

                      Claus Vinther Vennekilde

                      Martin Bergholdt

                                

                                                                                                                                                     

                     Alle villige til genvalg og fortsætter i 2021.

Grundet corona vil ovennævnte  komme på valg i 2022

                                                                

  N.J.    6.  Valg af revisorer.

                  Begge revisorer er afgående.

        Nicolai Thinggård Jacobsen

        Erling Larsen

                    

        Begge er villige til genvalg og fortsætter i 2021.

Grundet ccorona vil ovennævnte komme på valg i 2022.

  N.J.    7.  Eventuelt.

Såfremt du har noget at sige under eventuelt, så er du velkommen til at skrive til mig på min mailadresse Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Det vil komme med næste år ved generalforsamlingen.

Formanden/oldermanden afslutter hermed generalforsamlingen.

Tak for god ro og orden.

Med venlig hilsen

Mogens Burmølle

Oldermand.

Godt nytår til alle.