Nyt fra menighedsrådet

Vinteren er over os med kulde, sne, regn og blæst. Også dejlige dage med solskin. Og dagen er forlænget med et par timer. Det lysner forude.

Der har i Menighedsrådet som overalt i samfundet været skruet helt ned for blusset. Der har dog været lyspunkter, hvor vi har kunnet mødes udendørs.

Lige inden første søndag i advent mødtes vi for at få juletræet op og sætte belysning på. I år var vi så heldige, at Åsum Smedje producerede en længe ønsket julestjerne til vores træ. En stor tak til Åsum Smedje for at hjælpe med at få det ønske opfyldt. Vi håber, I alle har nydt det smukke træ, som Glen Nielsen, Ryttervejen, har udvalgt og leveret til os.

Først i januar 2021 mødtes vi igen og fik juletræet ned igen. Der var dejlig hjælp fra Viggo Føns, som kom med traktor og kørte træet til genbrug. Hvis alt går vel, vil vi kunne se træet blive futtet af til Sct. Hans.

Trods den beskedne åbning af kirken kom adventskransen op og gav liv til kirkerummet ved åbningen af kirken den 20. december efter endt kirkekalkning.

Julen blev alt andet end forventet. Vi havde glædet os til at skulle afholde 4 gudstjenester i Åsum Kirke.

Alt personale fra Seden og Åsum samt ekstra sangere var klar til at møde op. Menighedsrådet havde planlagt og var klar til at hjælpe med afvikling af gudstjenesterne. Men sådan gik det som bekendt ikke, alt blev aflyst i sidste øjeblik. Formanden for menighedsrådet var taget på juleferie, men der skal lyde en stor tak for den store indsats, som medarbejdere, præster og menighedsråd ydede inden, for at vi skulle have haft en dejlig dag i kirken, inden julefreden sænkede sig over Åsum by.

Der vil ikke i dette blad være omtale af arrangementer, som afholdes af menighedsrådet, idet vi stadig afventer, hvornår vi igen kan bruge vores lokaler.

Vi er gået i gang med planlægning af aktiviteter, så vi er klar, når denne svære tid er forbi. Pas forsat godt på hinanden.

Åsum Menighedsråd
Inge Burmølle

 

Forårskoncert i Aasum Kirke - udsat indtil videre
Søndag den 28. marts kl.19.00
Akademisk Kor Århus

Vi håber virkelig, at vi endelig igen kan byde alle velkomne til en koncert i Aasum Kirke. Vi kan love, at det bliver en stor oplevelse med ”verdensmestrene” fra Århus, og hvis I vil have en smagsprøve, så søg dem på YouTube.

Akademisk Kor Århus er et af landets førende professionelt arbejdende amatørkor og består af sangere i alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet omkring Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium.

Hvert år synger koret omkring 15 koncerter rundtom i Danmark samt turnerer i udlandet, bl.a. Japan, England, Tyskland, Italien, Østrig og USA. Akademisk Kor Århus deltager desuden jævnligt i konkurrencer i hele verden. Senest har koret vundet VM for kor i 2019 i Tokyo, Japan.

Ud over koncertvirksomhed udbreder Akademisk Kor Århus også kendskabet til den danske sangskat via indspilninger – herunder de anmelderroste cd’er Jul i Den Gamle By og Forår og sommer i Den Gamle By.

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg

Først og fremmest tak for den store deltagelse, der var til både orienteringsmødet i juni og til valget i september 2020.

Det nye menighedsråd består fra 1. søndag i advent 2020 af: Hanne Føns, Carsten Sjødahl, Inge Burmølle, Karin Lundsgaard, Per Lykke og vores to præster.

Som stedfortrædere er valgt: Bente Knudsen, Marianne Teilmann og Rikke Bergholdt.

I skrivende stund har det nye menighedsråd endnu ikke konstitueret sig, men det sker inden 1. søndag i advent. Vi vil naturligvis oplyse, hvem der har hvilke poster, når konstitueringen er på plads.

En af de første opgaver, vi vil tage fat på, er, hvordan kan vi mødes i den kommende tid. Rådet og især aktivitetsudvalget vil forsøge at tænke nyt, så vi kan opretholde så meget af det kirkelige liv som muligt.
Vi vil forsøge at arbejde med mindre grupper, end vi plejer. Succes behøves jo ikke at måles i antal deltagere, men lige så meget i værdien af samvær. Vi er meget bevidste om, at det er vigtigt med fællesskab, samvær og nærvær, steder hvor man kan mødes og tale med hinanden. Nye initiativer vil vi forsøge at indføre snarest muligt i respekt for, at smitterisikoen bliver så lav som mulig. Det nye menighedsråd glæder sig til at møde jer alle i den nye funktionsperiode.

Åsum Menighedsråd.

 

 

Det nuværende menighedsråd har konstitueret sig som følger

Formand: Inge Burmølle.
Næstformand: Karin Lundsgaard.
Kirkeværge: Hanne Føns.
Kasserer: Karin Lundsgaard.
Sekretær: Carsten Sjødahl..
Kontaktperson/personaleansvarlig: Per Lykke.

 

Menighedsrådets mailadresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.