Nyt fra menighedsrådet

Vores regnskabsfører gennem de sidste rigtig mange år Ingrid Olesener stoppet i sit job. Vi siger rigtig mange tak for en god og stabil indsats gennem årene.

Vi har pr. 1. maj ansat Lotte Hammeken som kordegn og regnskabsfører for Seden Kirke og Åsum Kirke. Lotte Hammeken får domicil på Kirkekontoret, Mindelundsvej 110, Seden. Vi ser frem til et godt samar-
bejde.

Nuværende kordegn Ellen Rasmussen forsætter som kordegn.

Menighedsrådet og præsterne har brugt vinteren til at tale om nye tiltag i kirken. Det synes vi selv, der er kommet nogle gode nye initiativer ud af. Så dem vil vi gerne afprøve i den nærmeste fremtid. Først og frem-
mest har vi haft nogle aftengudstjenester i maj måned, hvor vi har budt på en forfriskning enten før eller efter gudstjenesten. Der vil fremtidig blive serveret kirkekaffe en gang om måneden, første gang den 19. juni 2022 efter gudstjenesten kl. 9.30. Vi håber med dette tiltag, at vi lige kan stoppe op et øjeblik og hilse på hinanden i en 10 minutters tid. Kaffen serveres i våbenhuset. Fremtidige datoer vil i første omgang fremgå af opslagstavlerne ved Rytterskolen og ved indgangen til kirkegården.

Søndag den 4. september 2022 kl. 11.00 vil vi byde årets kommende konfirmander og deres forældre velkommen i Åsum Kirke ved en katetisk gudstjeneste ved Charlotte Rørdam Kristensen. Håber at se mange i kirken den dag, så vi kan fremme sammenholdet ved kirkegang.

Nyd sommeren som står for døren.
Åsum Sogns Menighedsråd
Inge Burmølle

 

Sognene møder de kommende konfirmander!konfirmander!

Søndag den 4. september er der konfirmandindskrivningsgudstjeneste i Åsum Kirke kl. 11.00. Gudstjenesten er for begge sognes beboere! Kom og mød Seden og Åsum sognes kommende konfirmander ved en lidt anderledes gudstjeneste, hvor præsten gennemgår gudstjenesten led
for led og præsenterer personalet!

Charlotte er præst, og gudstjenesten er mhp. konfirmander fra A-klassen og de konfirmander, der ønsker undervisning om onsdagen, samt alle i Seden og Åsum!

Efter gudstjenesten er der et kort forældremøde i Seden Kirke kl. 12.30 med tanke på, at konfirmander og forældre ved valg af konfirmationskirke har haft mulighed for at besøge begge kirker. Indskrivnings-
gudstjenesten giver det første af i alt 10 kirkekrydser.

Hilsen
Charlotte Rørdam Kristensen

 

Vi er kun et kald væk!
Det virkelige liv er ikke som et glansbillede på sociale medier eller i en hollywoodfilm! I kirken tør vi mærke og møde livet, som det nu engang  er. En samtale med en præst er altid kun et opkald væk. Præsterne har tavshedspligt, tager gerne på hjemmebesøg og er med dig igennem alle livets faser.

 

Nadver skærtorsdag – påen anden måde

”Det var interessant, relevant og sjovt”. Ordene er Kirsten Haahrs, og de handler om det måltid, man kunne indtage i våbenhuset i Åsum Kirke i forlængelse af gudstjenesten skærtorsdag.

På Jesu tid spiste man i forbindelse med påsken stegt lam, en slags frugtgrød, usyret brød og ’bitre urter’, en slags salat. Salaten var ikke mild og sød som i dag, men bitter. I dag dypper jøderne salaten i saltvand for at mindes israelitternes bitre tårer. Dette måltid havde Carsten Sjødahl (menighedsrådet) tilberedt og serveret for menigheden i våbenhuset.

”Først havde vi den jødiske tilgang til påsken, og her var temaet jødernes flugt fra Ægypten – og flugt og flygtninge er jo meget aktuelt i disse tider med Ruslands invasion af Ukraine, hvor vi hører så meget om folk, der flygter fra krigen. Den anden halvdel var en almindelig gudstjeneste om Jesus, der holder nadver med sine disciple.

Jeg synes, det er uhyre relevant og historisk givende at inddrage maden i forlængelse af gudstjenesten – og lammekødet smagte ualmindelig godt. Dertil en salat med kanel, mange krydderier, æbler, dadler og figner. Og salat dyppet i saltvand. Det smagte rigtig godt”, udtaler Kirsten.

ul

 

 

Nye borde og bænke ved Rytterskolen til fri benyttelse.

 

 

 

Menighedsrådsvalg

Først og fremmest tak for den store deltagelse, der var til både orienteringsmødet i juni og til valget i september 2020.

Det nye menighedsråd består fra 1. søndag i advent 2020 af: Hanne Føns, Carsten Sjødahl, Inge Burmølle, Karin Lundsgaard, Per Lykke og vores to præster.

Som stedfortrædere er valgt: Bente Knudsen, Marianne Teilmann og Rikke Bergholdt.

 

Det nuværende menighedsråd har konstitueret sig som følger

Formand: Inge Burmølle.
Næstformand: Karin Lundsgaard.
Kirkeværge: Hanne Føns.
Kasserer: Karin Lundsgaard.
Sekretær: Carsten Sjødahl..
Kontaktperson/personaleansvarlig: Per Lykke.

Menighedsrådets mailadresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.