Nyt fra menighedsrådet

Bøgen er sprunget ud, og haverne i Åsum står flotte med dejlige forårsblomster.

Graver Anette Larsen har haft en travl tid med at få kirkegården beplantet med dejlige forårsblomster, og lige om lidt bliver de udskiftet med sommerblomster.

I det tidlige forår har Anette sammen med gartner Ib Ellegaard fået fældet en stor taks, som stod på nordsiden af kirkegården, ligesom de har beskåret buske, som var blevet rigeligt høje. Gelænderet på den lille kirkesti er slidt op, og der vil hurtigst muligt komme et nyt gelænder op, så vi igen kan gå sikkert på kirkestien ned til Kirkestræde. Tak til Anette for det store arbejde, hun udfører, for at vi til alle tider har en flot kirkegård.

Menighedsrådet arbejder stadig på lavt blus, selv om det lysner forude.Så længe der er begrænset mulighed for forsamlinger indendørs, og vi endnu ikke kender, hvornår de ophæves, ruller vi kun arrangementer ud, der kan afholdes udendørs. Det betyder, at vi er udfordret af vind og vejr. Derfor vil der kun blive få arrangementer, der først annonceres i sidste øjeblik. Så hold godt øje med vores opslagskasser ved Rytterskolen og ved kirken. Samtidig vil vi annoncere eventuelle arrangementer via
mail til dem, som modtager sognebladet og er tilmeldt mailliste. Vi håber, at vi er tilbage med annoncering i sognebladet ved næste udgivelse i eftersommeren.

God sommer til alle.
Åsum Menighedsråd.
Inge Burmølle.

 

 

 

 

Menighedsrådsvalg

Først og fremmest tak for den store deltagelse, der var til både orienteringsmødet i juni og til valget i september 2020.

Det nye menighedsråd består fra 1. søndag i advent 2020 af: Hanne Føns, Carsten Sjødahl, Inge Burmølle, Karin Lundsgaard, Per Lykke og vores to præster.

Som stedfortrædere er valgt: Bente Knudsen, Marianne Teilmann og Rikke Bergholdt.

I skrivende stund har det nye menighedsråd endnu ikke konstitueret sig, men det sker inden 1. søndag i advent. Vi vil naturligvis oplyse, hvem der har hvilke poster, når konstitueringen er på plads.

En af de første opgaver, vi vil tage fat på, er, hvordan kan vi mødes i den kommende tid. Rådet og især aktivitetsudvalget vil forsøge at tænke nyt, så vi kan opretholde så meget af det kirkelige liv som muligt.
Vi vil forsøge at arbejde med mindre grupper, end vi plejer. Succes behøves jo ikke at måles i antal deltagere, men lige så meget i værdien af samvær. Vi er meget bevidste om, at det er vigtigt med fællesskab, samvær og nærvær, steder hvor man kan mødes og tale med hinanden. Nye initiativer vil vi forsøge at indføre snarest muligt i respekt for, at smitterisikoen bliver så lav som mulig. Det nye menighedsråd glæder sig til at møde jer alle i den nye funktionsperiode.

Åsum Menighedsråd.

 

 

Det nuværende menighedsråd har konstitueret sig som følger

Formand: Inge Burmølle.
Næstformand: Karin Lundsgaard.
Kirkeværge: Hanne Føns.
Kasserer: Karin Lundsgaard.
Sekretær: Carsten Sjødahl..
Kontaktperson/personaleansvarlig: Per Lykke.

 

Menighedsrådets mailadresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.