Denne side vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der p. t. findes på Åsum kirkegård, som er udtryk for en kirkegårdskultur, der er i pagt med vor tid og dens traditioner.

Alle yderligere oplysninger vedrørende gravsteder, servitutter og særlige bestemmelser for de enkelt gravtyper, der i det følgende er omtalt, kan fåes ved henvendelse til graverkontoret, Ryttervejen 4, 5240 Odense NØ - mobil 5134 5541 dog ikke mandage. E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Det traditionelle gravsted

- gravsted med hæk omkring.

Disse gravsteder, med en, to eller flere grave, tegner den gamle kirkegårdskultur.

Med store eller små monumenter - flankeret af høje thujaer og omgivet af hække, giver disse grafsteder mulighed for den personlige smag.

 

Urnegravsted

- med traditionel anlægsform.

Hvert gravsted er omgivet af en lav thujahæk. Som baggrund er der ligeledes thujahæk. Gravstederne er udlagt i 1,5 x 1,5 m.

Monument 40 cm højt og 50 cm bredt kan anbringes.

Beplantning kan finde sted. Endvidere kan der anlægges bed.

Sammenlægning af gravsteder kan ikke finde sted.

Fornyelse kan finde sted udover fredningsprioden.

Monumentet må ikke opstilles, før der er truffet aftale med graveren.

 

Urnegravsted i plæne

- med mindeplade.

Gravstedet er i en fællesplæne.

Mindepladen, som skal være af størrelsen 40 x 40 x 6 cm og med indhuggede bogstaver og med glat bagside, nedlægges i niveau med græsset.

Nedlæggelse af mindepladen foretages af graveren.

Plænen vedligeholdes af kirkegården. Ved oprettelse af gravstedet betales for en fredningsperiode på 10 år.

Der må lægges en flad bundet buket eller lignende på mindepladen evt. en buket i en vase, der er gravet ned i samme niveau bag mindepladen.

Der må ikke placeres potteplander i vasen.

Der må ikke foretages udsmykning, beplantning eller grandækning til jul af mindepladen.

Der kan nedsættes 2 urner i gravpladsen.

Fornyelse kan finde sted ud over fredningsperioden.

 

Fællesplæne for urner

- med ukendte grave.

Dette er den anonyme form for urneanbringelse i fællesanlæg, hvor der ikke er markering af de enkelte grave.

Blomster og kranse må kun anbringes på en dertil indrette plads. Fællesanlægget renholdes af kirkegården.

Ved urnenedsættelse kan pårørende ikke være til stede. Kirkegården er ikke forpligtiget til at oplyse, hvor i plænen en bestemt persons urne er nedsat.

Fornyelse kan ikke finde sted.

 

Bestemmelsr og forordninger efter vedtægter

For kistebegravelse er fredningstiden 20 år.

For egetræskister er fredningstiden 40 år.

For urnebegravelser er fredningstiden 10 år.

I henhold til kirkegårdens vedtægter er enhver, der har erhvervet brugsret til et gravsted, forpligtiget til at holde gravstedet i sømmelig og værdig stand.

Kirgårdsvedtægten kan forevises ved henvendelse til graveren.

 

Vejledning vedrørende gravsteder

Efter begravelse - nedsættelse af urne påtager kirkegården sig, efter anmodning, at fjerne visne buketter og kranse fra gravstedet.

Senere kan anlægget og graven tilplantes efter de pårørendes ønske - bedst, når mindesten er valgt og opstillet.

Graveren modtager gerne besked.

Plantning, renholdelse og grandækning af gravsteder udføres efter aftale i henhold til kirkegårdens takster og bestemmelser.

Oprettelse af legat til vedligeholdelse af gravsted aftales med graveren.