For de næste 4 år er datoerne som følger:

2021
A-klassen St. Bededag den 30. april kl. 10.00
B-klassen Søndag den 2. maj kl. 10.00

2022
A-klassen St. Bededag den 13. maj kl. 10.00
B-klassen Søndag den 15. maj kl. 10.00
C-klassen Søndag den. 8. maj kl. 10.002023

2023
A-klassen St. Bededag den 5. maj kl. 10.00

B-klassen Søndag den 7. maj kl. 10.00
C-klassen Søndag den 14. maj kl. 10.00

Klasserne er alle fra Seden Skole. Udensognsbørn, som går i disse klasser, er velkomne både til undervisning og til konfirmation i en af vore to kirker. Børn fra Seden og Åsum, som går på andre skoler inde i byen, er velkomne til at blive konfirmerede i deres hjemkirke.

Fra 2019 kan tilmelding til konfirmation ske digitalt, men afstemning om, hvilken af vore kirker konfirmationen skal være i, afgøres ved afstemning på introaftenen, som holdes i august måned i Seden præstegård.

Mulige konfirmander fra sognenes øvrige skoler og ungdomsinstitutioner bedes tilmeldt hos kirkekontoret.
Hvis den tildelte dato er ubekvem på grund af anden konfirmation i familien, kan enkelte omflytninger arrangeres, men kun efter aftale med sognepræsten.

Undervisning
Efter sommerferien bliver der givet besked til de enkelte klasser på Seden Skole, og der bliver indkaldt til introaftener for de kommende konfirmander og deres forældre.