Døbte i Åsum

 27. marts 2021 Ellie Fønss

24. april 2021 Laura Illum Henningsen

 

 

Viede, kirkeligt velsignede i Åsum

 

Døde, bisatte, begravede i Åsum