N. H. Ellekilde

 

Farvel og goddag

Sognepræst Maria-Louize Helbo, som har været hos os et halvt år som vikar og derefter et fuldt år som fastansat, er af biskoppen blevet bevilliget et års orlov fra stillingen.

Maria skal være assistent ved Den Danske Kirke i Hong Kong i det kommende år. Personale og menighedsråd ønsker Maria et godt år dernede, og vi glæder os til at se hende tilbage medio 2011 efter den hidtidige plan.

Samtidigt har menighedsrådene valgt Karin Nebel som årsvikar. Vi ønsker Karin velkommen til at arbejde i vore to sogne i det kommende år.

 

N. H. Ellekilde