Kirken og det nære.

I skrivende stund ligger der to vigtige valg foran os. Bispevalget og menighedsrådsvalget.


Begge dele har ret stor betydning for Aasum sogn. Bispevalget først: Hvilken holdning vil den nye biskop have til de små sogne? Ønsker biskoppen dem nedlagt eller slået samme med nabosogne, eller kan de forblive selvstændige. Og hvad med kirkerne? Skal de fungere fortsat med gudstjeneste hver søn- og helligdag, eller skal man begrænse antallet af gudstjenester. Som sidste udvej kan de blive til lejlighedskirker, som kun bruges privat som ved den ordning vi har i øjeblikket vedr. bryllupper og bisættelser? I enkelte små sogne her på Fyn er kirken allerede blevet til en lejlighedskirke, som kun åbnes på anfordring, og det er indlysende, at det folkelige liv omkring kirken så forsvinder.


I Aasum er det således vigtigt, at vi får en biskop, som er positiv over for de små sogne.
Så længe vi er et velfungerende og aktivt sogn med regelmæssige gudstjenester og andre aktiviteter gående ud fra kirken, er det relevant, at vi får midler til ikke bare at vedligeholde kirken, men også Rytterskolen, som jo tilhører kirken.

Eller sagt på en anden måde: Vi kan ikke bevare de frugtbare og gode aktiviteter i Rytterskolen skabt i fællesskab mellem menighedsrådet og beboerforeningen, hvis kirken lukkede ned. Her hører tingene sammen. Statistisk set, altså antal kirkegængere i forhold til antal beboere i sognet, er kirkegangen ikke mindre her end andre steder. Men i det store kirkerum er der altid plads til at par stykker mere.

Så støt kirken og bak op om det lokale liv.

Og hermed kommer vi til menighedsrådet.

Menighedsrådet skal tage vare både på det kirkelige og det kulturelle, og samtidigt skabe kontakt til det lokale liv. Begge dele er lykkedes særdeles godt i Aasum. Siden vi købte Rytterskolen, har der kun været fremgang. Og det er en stor glæde, at der ikke blot kommer folk i kirke, men også og i særdeleshed kommer folk i Rytterskolen til de forskellige arrangementer her.

Kirken og det nære hører sammen.

Og som kronen på dette værk kan sognebladet i september måned holde sit 10 års jubilæum som et fælles organ for det blomstrende liv i Aasum, som det folder sig ud i  Menighedsrådet, Beboerforeningen, Lokalhistorisk arkiv, Bylauget  og  Idrætsforeningen. Mange rosende ord til dem, som gennem årene har produceret bladet og til dem, der har bidraget med stof, samt til dem som deler det ud.

Til bispevalget kan kun præster og menighedsrådsmedlemmer stemme. Ved menighedsrådsvalget har alle folkekirkemedlemmer i sognet stemmeret, men alle kan vi møde op både i kirken og i Rytterskolen og deltage i alt det, som er fælles i Aasum.

Nils Holger Ellekilde
Sognepræst