Nye tider

I forbindelse med den nye folkeskolereform er det også blevet nye tider for Folkekirken.
Man betragter nu konfirmandundervisningen som et fritidstilbud på linie med andre fritidstilbud, og derfor som naturligt liggende uden for normal skoletid.

Det undrer mig lidt som præst. For vi har vel både en kirkeminister og et kirkeministerium, så i den sammenhæng er kirken en offentlig institution på linje med andre offentlige institutioner, og hvorfor skulle det gode samarbejde med skolen også som en offentlig institution ikke kunne fortsætte?

Men det synspunkt fraviger man nu, og den naturlige sammenhæng mellem skole og kirke er ved at glide fuldstændigt ud. Indtil i år har præster de fleste steder, og således også i Seden og Åsum, haft mulighed for at have konfirmationsforberedelse i de gode morgentimer fra kl. 8.00 til 10.00, hvor børnene er friske og klar til nye indtryk.

Og med morgentimerne havde præsterne mulighed for at reservere resten af dagen til andre ting: Administrativt arbejde, samtaler i forbindelse med kirkelige handlinger, møder og sammenkomster og sidst men ikke mindst til at forrette især bisættelser og begravelser, der ofte foregår først eller midt på eftermiddagen.  

Nu er vi nødt til at placere undervisningen efter skoletid, og endda den meget sene skoletid, som er sat i værk med reformen. I Seden og Åsum har vi således kun kunnet få fra kl. 15.15 – 16.45.

Mandag er personalets fridag efter en travl weekend ved kirkerne. Fredag vil vi ikke lægge beslag på børnene i den sene eftermiddag, hvor mange familier allerede er afsted til weekendens aktiviteter, så derfor undervises der nu tirsdag, onsdag og torsdag i det sene tidsrum, men det er ikke så godt.

Kl. 15.15 har børnene været i skole siden kl. 8.00 om morgenen. De er trætte og uoplagte, og ville langt hellere til sport og fritid end til præst. En del vil falde fra, og jeg tror, at den nye ordning vil svække konfirmationen som en folkelig kirkelig tradition.

En anden ting er det lokale kirkelige liv. Det har altid været naturligt, at præsterne tog del i de af menighedsrådene tilrettelagte aktiviteter også i dagtimerne. I Åsum Tirsdagscafeen, i Seden Syd andagterne og sammenkomsterne på Hvenekilden og i det gamle Seden Sognecafeen. Disse ligger alle fra kl 14.30 og halvanden til to timer frem. Men der vil vi i fremtiden have konfirmander.

Den sene konfirmationsundervisning vil også blokere for spagettigudstjenester og eventuelle minikonfirmander. Så enten må præsterne blive væk fra de kirkelige aktiviteter, ellers må vi med jævne mellemrum aflyse konfirmandundervisningen. Det bliver nok en kombination.

Men alt dette bøvl ændrer ikke ved glæden ved at modtage de nye konfirmandhold. Vi må tage os sammen og gøre alt, hvad vi kan for at gøre det spændende og vedkommende at gå til præst, samt huske på at hælde noget varm chokolade i ungerne, så der er bare lidt energi tilbage.

Nils Holger Ellekilde
Sognepræst i Seden og Åsum.