Den svære næstekærlighed

Ordet "næste " kommer i vores sprogsammenhæng fra gammel dansk næstæ = nærmeste, eller efter old højtysk "nahisto" og betyder nabo. Altså et menneske, som bor tæt på dig, og hvis situation evt. nød du ikke kan undgå at kende. Så hvis der falder et træ ned over min ældre enlige nabos carport, så er jeg der fluks med motorsaven for at hjælpe ham. (Nogle vil sige, at det er for at score brændet.)

I lignelsen om den barmhjertige samaritan hjælper hovedpersonen den overfaldne mand, som han tilfældigt møder på sin vej. Det er så enkelt, og det står endog i vores love, at man ikke må efterlade et menneske i hjælpeløs tilstand. Det hører altså med til at være et anstændigt menneske, dansker og kristen, at man hjælper.

Men i vores globaliserede verden må man vælge, for man kan ikke hjælpe alle. Skal man hjælpe børn i den tredje verden ved at tegne et fadderskab, eller skal man hjælpe den enlige mor med fire børn, som tumler rundt i et forsøg på både at passe et fuldtidsarbejde og samtidigt holde sammen på familien. Skal man være frivillig på et ældrecenter, eller skal man bruge mere tid på sin gamle mor. Man havner let i det, som vi i fagsproget kalder en pligtkollision.

Men ofte ligger det lige for. Flygtningene strømmer ind over vores grænser. De allerfleste af dem er mennesker i virkelig nød, som ikke bare er kommet herop på grund af vores velfærd, men er flygtet fra krig og vold, og bomber der regner ned over deres byer.

Og her lyder evangeliets ord klart til os. I sin store vision om verdensafslutningen og dommen, hvor alle folkeslagene er samlet siger Jesus til de retfærdige: " Jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel og I besøgte mig."

Og folkene spurgte: " Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig ?"

Og svaret lød: " Alt, hvad I har gjort imod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig"

Nu ved jeg ikke, hvad det i bibelsk forstand vil sige at være retfærdig. Altså at færdes ret, som det jo egentlig betyder. Men jeg ved, hvad der hører til for at være et ordentligt og anstændigt menneske. At man ser sin næstes nød, og at man giver en hånd med. også i vor egen tid og i den aktuelle situation.

Nils Holger Ellekilde
Sognepræst