Fællesskabets værdi

Forleden blev de færdige med at bygge et vikingeskib ovre i Ladby. Skibet er en tro kopi af det 1000 årige Ladbyskib, som blev fundet engang i trediverne, og som vi alle kender. En stor flok mænd, mest gamle håndværkere, har bygget på skibet i fem år, og nu skulle det søsættes, for at man kunne se, om det kunne sejle. En meget stor flok tilskuere fulgte søsætningen og delte den fælles glæde ved, at det store projekt var lykkedes.

Da det sidste store containerskib fra Lindøværftet var bygget færdigt, oplevede man stort set det samme. Den fælles glæde over det store værk, og mange af de ansatte på værftet plus deres familier var taget ud til Gabet for at se det mægtige skib sejle forbi.

I Åsum har vi to kanoer. Men de har stor symbolsk værdi. De ligger nede ved åen og brugen af dem organiseres af beboerforeningen. Beboerforeningen, der sammen med sognets øvrige foreninger skaber rammerne om et lokalt fællesskab, som kan holde. Alle tilbuddene findes i nærværende sogneblad, og i forhold til sognets størrelse er det lokale fællesskab unikt.

Det sidste skib, vi også har, er kirkeskibet. Ikke en skibsmodel hængende under loftet, men kirkens skib det vil sige den lange bygning, som udgør selve kirkerummet, hvor det øverste med alteret jo kaldes koret.

Kirkeskibet er også et symbol på fællesskab. Mens Åsum bys mange og gode foreninger er symbol på fællesskabet i det vandrette, fællesskabet udadtil, så er kirkens skib symbol på det lodrette, fællesskabet opadtil. Dette fællesskab er også vigtigt, og det vidste man allerede i fordums tid, for da man holdt op med at sejle med vikingeskibe, da begyndte man at bygge kirker.

Kirkeskibet i Åsum har sejlet flot og godt gennem de sidste 4 år med en meget dygtig styrmand og et godt mandskab, men til efteråret skal der findes nye, idet der skal holdes valg til menighedsrådet. Et par af de ældre, som har siddet ved årene i adskillige år, har meddelt deres afgang. Yngre kræfter må til. En enkelt er flyttet fra sognet, mens nogle bliver.

Menighedsrådsvalget er vigtigt for fællesskabet i Åsum, idet det er menighedsrådet, som står for Rytterskolen. Rytterskolen ejes af kirken, og tirsdagscafeen, sogneaftenerne og koncerterne i kirken arrangeres af menighedsrådet. Sognets andre foreninger låner Rytterskolen efter nærmere aftaler, og Bogbytteren, Lokalhistorisk Arkiv samt Sognebladets redaktion bor på første sal.

Fællesskabet fungerer her i Åsum, så lad os hjælpes ad med at finde et nyt mandskab til det store skib, stærke rorkarle og piger, og en styrmand, som kan navigere. Mere om det kommende menighedsrådsvalg andetsteds i bladet.

Nils Holger Ellekilde
Sognepræst.