I Åsum Sogneblad 77

Præstens ord

Sommerferien er ved at være slut, og selvom vi har både et kirkeår, der starter ved første søndag i advent og et kalenderår, der starter til januar, så føles sommerferiens afslutning på mange måder mere som et årsskifte end mange af de andre markører, vi har i løbet af året.

Børnene skal starte i en ny klasse, kollegaerne er måske skiftet ud hen over ferien, og i det hele taget så er den lange sommerferie ofte en anledning til mange forandringer.

I et år hvor ingenting har været, som det plejer, så er det måske ikke noget, man mærker helt så tydeligt, for i skrivende stund er det stadig som om, at pauseknappen endnu ikke helt er sluppet. Vi venter og venter på, at tingene skal blive normale, og alt imens så synes det lidt som om, at særligt kirken er blevet glemt i de mange genåbningsinitiativer.

Vi skal først holde konfirmationer i midten af august, og det er slet ikke til at sige, hvordan de kommer til at spænde af. Vores nye tiltag med 4 - 5 årlige sangaftener er også gået helt i stå, næsten før det nåede at komme i gang. Fjordens dag er aflyst, og det blev heller ikke til Skt. Hans bål, i alt fald ikke med taler og fælles fest.

Men på andre områder sker der alligevel noget. Vi øjner fremskridt i processen omkring at få udvidet kirkekontoret, så vi kan få en decideret sognegård, og der er så småt ved at komme gang i de første projekter ude på den gamle skydebane.

Vi har også fået startet et samarbejde op imellem kirken, skolen, idrætsforeningen og borgerforeningerne i Seden, hvor vi håber på i fællesskab at kunne få stablet større arrangementer på benene, samt at støtte hinandens initiativer og projekter i fremtiden. Og når tingene også begynder at blive normaliseret på det kirkelige område, så kommer der helt sikkert til at skulle ske en masse andet nyt, som vi glæder os gevaldigt til at få sat i værk.

Her i sommerferieperioden og langt hen i efteråret, nærmest helt indtil vinter, der er vi, kirkeligt set, i trinitatis tiden. I den periode har teksterne en særlig fokus på kirkens og menighedens liv, og derfor er det også ganske passende, at menighedsrådsvalget i år skal afvikles i trinitatis tiden. I Seden sogn er det således, at der skal findes både et par nye medlemmer og et par suppleanter. Det kommende råd kommer til at skulle sidde og have med de ovennævnte projekter at gøre, samt et hav af andre ting. Men særligt udbygningen af kirkekontoret og udviklingen af området omkring den gamle skydebane kommer til at være vigtige for sognets fremtid, da det er opgaver med enormt potentiale for at udvikle et lokalområde og skabe nye muligheder for både børn, unge, voksne og ældre. Det er her, at der kan skabes rum for foreningsliv, musikalske arrangementer, kunstudstillinger, samt naturoplevelser og fælles sommerarrangementer, høstfester etc. i byen. Og som ny tilflytter må jeg tilstå, at det synes jeg, at byen savner.

I Åsum kører det som regel lidt nemmere med valget, og udover den indvendige kalkning af kirken er der ikke store anlægsprojekter på vej, men til gengæld arbejder vi (som altid) sammen med flere af de lokale foreninger om at blive ved med at lave div. arrangementer, og vi har nogle fantastiske koncerter parat, til når vi engang må samles under ”normale” forhold.

Vi håber derfor, at der er nogle af jer derude, der kunne have interesse i at opstille til rådet og være med til at lave lokal udvikling, der kan gøre både Åsum og Seden sogne til et mere rigt sted at være, både kulturelt og fællesskabsmæssigt.

Jeg håber, at I alle har haft en god sommerferie, og jeg glæder mig meget til at se jer i kirken, til sognecafé, til sangaftener eller nogle af de mange andre arrangementer, vi er værter for, eller bare på en gåtur ude ved fjorden eller i Rytterskolen.

Anders Skaanning Andersen
Sognepræst