Lys og mørke

I den sene aftenstund, hvor fjernsynet fortæller, at 13 mennesker er blevet dræbt og over 100 sårede ved et terrorangreb i Barcelona, skal jeg skrive et indlæg til kirkebladet. Og jeg vil gerne give en kommentar. ”Det er også al den religion” siger folk, fordi de er bange for at tage stilling og ikke vil virke intolerante.

Men det er en forkert måde at se tingene på. Det er ikke ”al den religion” i den forstand, at det også skulle omfatte kristendommen. Kristendommen er ikke en ”religion” på samme måde som de andres. Kristendommen er en tydning og en tolkning af tilværelsen og kristendommen er den kulturbærende faktor i vores land. Kristendommen og de andres religion kan overhovedet ikke sidestilles. Vi
har ingen detaljerede forskrifter om, hvordan vi skal leve. Vi har frihed. Og det eneste, som påbydes i Det nye Testamente, som er kristendommens grundskrift, er næstekærlighed. Og intetsteds i Det nye Testamente står der noget om, at andre mennesker skulle være vantro, urene eller mindreværdige. Og der opfordres intetsteds i Det nye Testamente til vold mod andre. Tværtimod. Elsk jeres fjender
siger Jesus. Og bed for dem, der forfølger jer. Og får du et slag på den ene kind, skal du vende den anden kind til.

Desværre turde de første kristne, som var jøder, ikke tage springet og begive sig ud i det nye liv, som Jesus opfordrede til. De ville gerne tage imod det nye, men turde ikke opgive det gamle, og derfor insisterede de på, at deres gamle religiøse skrifter, det som vi kalder ”Det gamle Testamente” også skulle gælde dengang. Og desværre kom dette til at hænge ved, så vi i vores normale bibel både har Det gamle Testamente, som er det jødiske folks historie læst i lyset af deres tro, og Det nye Testamente, som er historien om Jesus, og som er normgivende for kristendommen også dag. I det gamle Testamente er der også grumme ting, men det har ingen gyldighed for os. I den kristne kirke gælder kun det nye testamente.

Jamen, kirken har da også begået megen uret og vold førhen siger folk og henviser til de mange religionskrige her i Europa. Ja det er rigtigt. For da kirken bliver en institution gives der plads også for magtmennesker, som misbruger deres ansvar. Faktisk var kristendommen oprindeligt en græsrodsbevægelse:

Peace, Love and Understanding. Men med dannelsen af en egentlig kirkeinstitution kom ærgerrige og magtsøgende ledere desværre indenfor, og derfor er det gået galt undervejs. Der har været forfærdelige religionskrige i Europa, som man i dag må lægge afstand til. Men så korstogene da, siger folk. Men man glemmer at Israel og andre mellemøstlige lande oprindeligt hovedsageligt var kristne, men blev med sværd og vold påtvunget de andres religion, og man ønskede simpelthen at befri dem.
Både i religion og filosofi omtales menneskelivet ofte som en kamp. En kamp mellem lys og mørke. Og menneskene som lysets børn eller mørkets børn. Og hvem der er mørkets børn i denne tid, er der vist ingen tvivl om.

Nils Holger Ellekilde
Sognepræst