Billeder fra 10 års-jubilæet

I anledning af Aasum Sogneblads 10 års jubilæum

I anledning af Aasum Sogneblads 10 års jubilæum bør der lyde en stor tak til såvel redaktionsudvalget som til de foreninger, der står bag udgivelsen af bladet.

De har udført et stort arbejde igennem årene med bladet, der altid er flot sat op og med flotte, årstidsbestemte billeder fra miljøer rundt om i Aasum Sogn. I en tid, hvor aviser og alt andet, der er trykt på papir, er under pres fra elektroniske medier, hvor mennesker strengt taget kan hente alle oplysninger på nettet, så er Aasum Sogneblad på godt gammeldags papir et bevis på, at intet kan erstatte et blad, som man lige kan snuppe på reolen og lige se f. eks. hvad der er af aktiviteter i de nærmeste dage, uden at man skal starte computeren op og søge efter oplysninger og samtidig tappe af den dyre el.

Samtidig vil undertegnede gerne takke for og påskønne det store arbejde, der udføres af menighedsråd og beboerforening i forbindelse med alle de arrangementer, der afholdes i Rytterskolen året igennem. Det er jo en særlig tilfredsstillelse for undertegnede, at den bygning, som jeg i kraft af min opvækst på stedet har et særligt forhold til, udnyttes til gavn for landsbysamfundet i Aasum Sogn.

Med venlig hilsen Hans Lohmann Andersen

Fra en tidligere medredaktør

Først og fremmest vil jeg ønske bladet og dets læsere et stort tillykke med 10 års jubilæet.

Første gang jeg hørte om Aasum Sogneblad var i efteråret 2001, hvor nogle aktive beboere i Aasum havde en idé om, at det ville være rart med et sted, hvor lokale initiativer og begivenheder kunne formidles ud til alle i omegnen på en nem, hurtig og billig måde. Porten ved smedjen kunne fint bruges, men det var jo ikke alle, som kom der forbi. Så man ville gerne noget andet.

I vinterens løb blev der samlet andre lokalblade ind for at hente inspiration og idéer til hvordan det kunne se ud. Jeg mener, at vi kiggede på 5-6 forskellige og fandt mange gode måder at gøre det på. I foråret blev jeg så spurgt, om jeg ville være den tekniske del af en redaktion sammen med Sinnet Bunde fra Beboerforeningen og Hjalmar Reitz, og vi gik i gang med at gennemgå det ene forslag efter det andet.

Vi var enige om, at vi ville prøve at lave et meget holdbart layout fra starten uden for mange forandringer fra gang til gang. Det førte til mange gode samtaler om, hvorfor det ene var bedre end det andet – overskrifter, skrifttyper, sidehoveder, margenstørrelser, vignetter, billeder, kalender, opdelinger, indlæggene osv. Alt blev vendt og drejet og udskiftet.

Nogle aftener var vi enige, når vi skiltes, hvorefter den ene af os ringede næste formiddag og ønskede noget ændret alligevel, for nu havde man lige sovet på det og så var det alligevel ikke helt ok. Det var en langsommelig, men også meget givende proces, og det glæder mig, at jeg her 10 år senere kan se frugten af vores arbejde, da bladet i det store hele ligner sig selv fra gang til gang.

Der skulle jo også snakkes økonomi og det stod ret hurtigt klart, at den side ikke ville blive det store problem. Menighedsrådet, beboerforeningen, bylauget og idrætsforeningen stillede en garanti for udgivelsen og med hjælp fra mange gode lokale sponsorer var bladets eksistens sikret fra starten.

Næste punkt var at finde et trykkeri, som kunne trykke bladet til en overkommelig pris. Vi fandt et i Årslev, som vi hurtigt fik nogle gode og faste aftaler med om levering af materiale, fremsendelse af prøvetryk og det færdige nummer. Så Hjalmar lærte hurtigt køreturen til Årslev udenad.

I juli og august gik vi i gang med udgivelsen af første nummer af Aasum Bladet – hvorfor det endnu ikke hed Aasum Sogneblad, vender jeg tilbage til. Møderne blev holdt hos os i huset på Rågelundsgyden 1 og vores den yngste Alma blev født den 10. august og var fast inventar på vore redaktionsmøder.

Mens jeg skrev ind og rettede til, sad Alma skiftevis hos Sinnet og Hjalmar og pludrede løs. Vi blev færdige og klar til første udgivelse i september 2002 og havde besluttet, at navnet på bladet skulle bestemmes af læserne, så vi udskrev en konkurrence og navnet Aasum Sogneblad blev valgt fra blad nummer 2. De næste redaktionsmøder gik noget nemmere – og hurtigere, og jeg håber, at det er fortsat på den måde for de efterfølgende redaktionsudvalg.

Vi flyttede fra Rågelund i starten af 2005, men modtager heldigvis stadig numre af bladet og hører om bladets positive modtagelse fra mange sider. Og at det er medvirkende til at fastholde kontakten fra råd og foreninger til beboerne, men også med til at samle folk i Aasum og omegn til forskellige arrangementer, koncerter og foredrag. I vores lokalområde har vi et lokalblad, men det er ikke helt på højde med Aasum Sogneblad. Dette ikke sagt for at prale, men fordi jeg er glad og stolt af at have været med til at starte noget, som andre er glade for og bruger. Og som jeg synes er flot og gennemarbejdet i alle detaljer.

Jeg håber, at det vil fortsætte sådan, så der bliver mange jubilæer at fejre i fremtiden.

Endnu en gang tillykke med de første 10 år til bladet og dets læsere!

Torben Bentsen, tidligere med-redaktør af bladet.

Til lykke til Aasum Sogneblad

Beboerforeningen vil gerne ønske bladet til lykke med jubilæet. Vi ved, at det var lidt af en vanskelig fødsel, nogle mente ikke, det ville overleve det første år.

Nu er der gået 10 år, formatet og stilen holder stadigvæk.

Bladet har været til stor gavn for de berørte foreninger og giver god orientering til alle sognets beboere.
Vi ved bladet kun lever, fordi der er en gruppe skribenter og ildsjæle, der er leverandører til bladet, og der gennem tiden har været en redaktionsgruppe, som har brugt og stadig bruger megen tid på bladet. Tak for det.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Indtryk fra jubilæumsdagen

 

10 års Sogneblade

Aase Jensen - Sognebladets navnemor

Sinnet Bunde og Torben Bendtsen
- de første redaktører af Sognebladet


Sinnet Bunde og Per Lind Thomsen
- en tidligere og en på jubilæumsdagen redaktør af Sognebladet


Tidligere og på jubilæumsdagen aktive i Sognebladet

Fra venstre: Torben Bendtsen, Helge Nielsen, Grehte Nielsen,
Aase Jensen, Poul Poulsen, Sinnet Bunde og Per Lind Thomsen


Receptions buffet

Og selvfølgelig blev Aasumsangen sunget af gæsterne - det er forfatteren til højre

Foto: Poul Poulsen. ©