Orientering fra Lokalhistorisk arkiv

Arkivets dag 2019

Lørdag d. 16. november er det arkivets dag og på denne dag arrangerer lokalhistorisk arkiv en udstilling med titlen:

Hvad samler de/vi dog på?

Kom og vis, hvad du samler på  eller har samlet på. Det kan være servietter, Richsbilleder, kaffedåser eller alt muligt andet. Kom i arkivets åbningstid, det er hver onsdag kl. 10.00 - 12.00 og 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00 for at fortælle os hvad du eventuelt har lyst til at vise frem på arkivets dag.

Vi er gerne behjælpelige med opsætningen af din samling.

Udstillingen finder sted i Rytterskolen, Ryttervejen 2 i tidsrummet kl. 10.00 og 16.00.

Vores lille biograf med ca. 1200 billeder fra lokalområdet vil køre uafbrudt. Der vil være demonstration af/vejledning i brugen af portalen www.arkiv.dk, hvor der kan søges på oplysninger, billeder m.m. fra de ca. 500 lokalhistoriske arkiver i Danmark, der er tilsluttet systemet.

Bogbytteren med over 3000 bind, heraf 2000 skønlitteratur, har også åben.

Søndag den 17. november kan der ekstraordinært holdes åbent efter nærmere aftale med Poul Poulsen, tlf. 2174 6064.

Vel mødt på dagen.

 

Åsum filmen

I 2005/2006 blev der sat et arbejde i gang omkring en ny Åsum film. Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper, en til at skaffe penge og en redaktionsgruppe.

Det lykkedes aldrig at skaffe penge, men redaktionsgruppen fik med støtte fra Niller Madsen optaget en del film. Disse film har indtil nu været hos Niller Madsen, og det er der jo ingen, der har fornøjelse af.

I 2018 søgte Lokalhistorisk Arkiv om midler i Odense Kommunes Bydelspulje. Kommunen bevilgede 30.000 kr., og vi håber i slutningen af 2020 at kunne præsentere en ny Åsum film.

 

”Jeppe-Nielses hus ”

Af Jørgen Lohmann Rasmussen

Åsums mindste hus er utvivlsomt ”Jeppe-Nielses hus” på hjørnet af Karetmagerstræde og Snedkerstræde. Mange har i årenes løb spurgt om denne lille bygnings historie, men ingen har rigtig vidst besked. Der findes et gammelt foto af huset, hvor der på bagsiden står, at det har været en skole, men det kan jo ikke passe?

For ikke længe siden havde lokalarkivet besøg af Rita Thomsen fra Middelfart, som gerne ville høre, om vi kunne hjælpe hende med oplysninger om hendes barndomshjem, Karetmagerstræde 2, som jo netop er bemeldte hus. Rita Thomsen, som har forsket i sin slægt, kunne fortælle, at hendes oldefar Jeppe Andreas Andersen købte huset i år 1900, og det blev senere overdraget til sønnen Niels Andersen, som er Ritas morfar.

Rita flyttede ind sammen med sin familie i 1966, og de boede sammen med hendes morfar til hans død i 1977. Niels datter Grethe (Ritas mor) boede i huset til sin død i 2007, så huset har været i familiens eje i over 100 år.

Som så mange andre huse i Åsum fik dette hus et ”kalde-navn” efter tidligere beboere; i flere generationer i 1900-tallet hed huset aldrig andet end ”Jeppe-Nielses hus”. Dengang var husets facader og en del af taget overgroet af en tyk vedbendbevoksning, der gav huset et yndigt lilleputagtigt
udseende. (Har nogen i Åsum et billede af husets udseende dengang, vil vi på arkivet meget gerne have en kopi).

Rita Thomsen nævnte ved sit besøg også den kraftige bevoksning på huset. Endvidere nævnte hun en lille bog, der handlede om en tidligere ejer af huset, Oline Marie Brandstrup – desværre og til stor ærgrelse kunne hun ikke opspore bogen igen.

Her kunne arkivet hjælpe: Mikkel Tønnes vidste, at vi en gang fik et eksemplar af denne bog fra en åsumborger, og bogen blev straks draget frem fra gemmerne, og Inger Reitz vidste sågar, at der i Sogneblad nr. 30 var skrevet en lille artikel om denne bog, forfattet af Kristian Lohmann, Hlidarende, i 1918. Omtalen i Sognebladet nr. 30. er ganske kort og tænkt som en invitation til åsumborgerne til selv at kigge i arkivets gemmer.

Hvem var så Oline Marie Brandstrup, født 1821 i Frederikshavn?

Her et par citater fra det lille hæfte på 15 sider:

– ”Jeg mindes hendes høje, fine skikkelse med det blege, lidt sørgmodige ansigt og hendes stemmes lyse muntre klang med det jydske tonefald”.

– ”En stor sorg er gået over Oline i de unge år. En ung sømand, hun holdt af, blev borte på søen”.

– ”Oline fandt plads forskellige steder.
Under ”Nådsensåret” passede hun
således huset for pastor M. Wad, som fra 1850 til 1860 var sognepræst i Seden - Åsum”.

– ”På den tid, da Oline tog bopæl i Åsum, gaves der endnu ikke i vor folkeskole undervisning i håndgerning, og Oline så, at der her var en trang tilstede og indrettede sig straks en privat håndgerningsskole i lejede lokaler, som vandt stor tilslutning.”

Imidlertid længtes hun efter at få sit eget hus. Da den gamle byvægter i Åsum, Jens Rasmussen døde, købte Oline hans gamle faldefærdige hus og lod det lille nyehus opføre. Her underviste hun byens piger i håndgerning indtil sin tidlige død som 52-årig i 1873.

Det er altså rigtigt, at der har været skole på dette sted.

Olines indsats for byens ve og vel blev behørigt påskønnet af byens borgere; for eksempel hjalp gårdejer Morten Hansen, Krogsgård, med de praktiske og formelle ting ved husbyggeriet, ligesom han var medvirkende ved skifteretten, da Olines arvinger i Frederikshavn skulle dele boet. Ifølge lokalhistorikeren Hans Kristian Nielsens værk om åsummatriklernes historie blev denne ejendom handlet nogle gange i de følgende årtier, ligesom tilbygningen helt ud mod Karetmagerstræde blev opført i denne periode.

Sadelmager Mads Pedersen købte i 1891 ejendommen, som han solgte igen år 1900 til Jeppe Andreas Andersen som nævnt i indledningen. I forbindelse med denne handel blev grundarealet delt, så Mads Pedersen kunne bygge et nyt grundmuret hus ved siden af det gamle (nuværende Snedkerstræde 11). Som næsten alle bygninger i Åsum dengang var Olines hus opført med stråtag, men Jeppe Andersen udskiftede det i forbindelse med købet med tegltag. 

 

 

 

 

Arkivet har ekstra eksemplarer af alle sogneblade.
Hvis du vil have suppleret din egen samling af bladet, kan det ske i arkivets åbningstid
som er: Onsdag kl. 10-12 og 1. torsdag i måneden kl.16-18.

Samtlige numre af bladet kan også ses på www.aasumby.dk under menuen Sognebladet.

 

 

 

 

 

 

 

Lidt central og aktuel oplysning om Åsum lokalhistoriske arkiv.

Arkivet har til huse i Rytterskolen Ryttervejen 2 og har åbent hver onsdag 10-12 samt den første torsdag i hver måned 16-18. Der er for det meste lukket i skoleferierne.

Arkivet passes af Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Poul Poulsen, Kai Teilmann og ikke mindst Jørgen Lohmann født og opvokset på Krogsgård, nu bosiddende i Tommerup og Inger Reitz født i Åsum og først for nylig flyttet til Søhus. De to sidstnævnte har i sagens natur en særlig stor personlig viden om ”gamle dage” i vores landsby.

Arkivet er meget interesseret i at modtage alt materiale, der kan belyse vores by og sogns historie. Det kan være fotos, breve, dokumenter, mindre genstande, bøger, kort m.v., så smid ikke sådan noget ud, men aflever det gerne på arkivet. Her bliver det sorteret, ordnet og gemt og herefter registreret på arkiv.dk, så man her kan se, hvad arkivet ligger inde med.

Hvis man søger oplysninger om tidligere tiders personer (f. eks. slægtninge) eller ejendomme, eller hvad det nu kan være i vores sogn, kan ”arkivmedarbejderne” være behjælpelige hermed, så kom gerne forbi, når der er åbent.

Når arkivet har åbent, har Bogbytteren, som tidligere omtalt, også åbent. Den passes af Hjørdis Poulsen og Kai Teilmann.

 

 

Et par publikationer der fortæller lidt om lokalhistorisk arkiv.

 

Smid ikke ud!
Se publikationen - klik her.

 

Lokalarkiverne - hvem er vi?
Se publikationen -klik her.