Orientering fra Lokalhistorisk arkiv

 

Arkivernes dag

Lørdag d. 10. november er det arkivernes dag

- og på denne dag arrangerer lokalhistorisk arkiv en udstilling med titlen:

’Dilettant i 2 perioder’


• Det gamle forsamlingshus


• Det nye forsamlingshus.

 

Desuden udstilles slægtstavler i træ og papir.

Udstillingen finder sted i Rytterskolen, Ryttervejen 2 i tidsrummet kl. 10.00 til 16.00.

Søndag den 11. november holdes åbent efter nærmere aftale.
Kontakt Poul Poulsen tlf. 2174 6064 såfremt et besøg ønskes.

Vores ’lille biograf’ med ca. 1100 billeder fra lokalområdet vil køre uafbrudt. Der vil være demonstration af / vejledning i brugen af portalen www.arkiv.dk, hvor der kan søges på oplysninger billeder m.m. fra de ca. 500 lokalhistoriske arkiver i Danmark, der er tilsluttet systemet.

Bogbytteren med over 3000 bind, heraf 2000 skønlitteratur har også åben.

Vel mødt på dagen.

NB: Artikler og billeder til udstillingen modtages gerne.

 

 

Lidt central og aktuel oplysning om Åsum lokalhistoriske arkiv.

Arkivet har til huse i Rytterskolen Ryttervejen 2 og har åbent hver onsdag 10-12 samt den første torsdag i hver måned 16-18. Der er for det meste lukket i skoleferierne.

Arkivet passes af Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Poul Poulsen, Kai Teilmann og ikke mindst Jørgen Lohmann født og opvokset på Krogsgård, nu bosiddende i Tommerup og Inger Reitz født i Åsum og først for nylig flyttet til Søhus. De to sidstnævnte har i sagens natur en særlig stor personlig viden om ”gamle dage” i vores landsby.

Arkivet er meget interesseret i at modtage alt materiale, der kan belyse vores by og sogns historie. Det kan være fotos, breve, dokumenter, mindre genstande, bøger, kort m.v., så smid ikke sådan noget ud, men aflever det gerne på arkivet. Her bliver det sorteret, ordnet og gemt og herefter registreret på arkiv.dk, så man her kan se, hvad arkivet ligger inde med.

Hvis man søger oplysninger om tidligere tiders personer (f. eks. slægtninge) eller ejendomme, eller hvad det nu kan være i vores sogn, kan ”arkivmedarbejderne” være behjælpelige hermed, så kom gerne forbi, når der er åbent.

Når arkivet har åbent, har ”Bogbytteren”, som tidligere omtalt, også åbent. Den passes af Hjørdis Poulsen og Kai Teilmann.

 

 

Et par publikationer der fortæller lidt om lokalhistorisk arkiv.

 

Smid ikke ud!
Se publikationen - klik her.

 

Lokalarkiverne - hvem er vi?
Se publikationen -klik her.