Orientering fra Lokalhistorisk arkiv

 

Se TV2 FYN's udsendelse:
Det var dengang: Seden Aasum
incl. filmen om Åsum.
(Sendt  17. april 2012)
Klik her.

 

Arkivets dag 2020

lørdag d. 14. november kl. 10.00 til 16.00 Rytterskolen, Ryttervejen 2

Lokalhistorisk Arkiv arrangerer udstillingen:

Hvordan så det ud i 40’erne, 50’erne og 60’erne?

Vi viser dig tiden for mere end 40 til 60 år siden ved hjælp af billeder, værktøj, indretning, husgeråd m.m.

Har du ting og sager fra den tid, vil Arkivet gerne låne dem. Kom i Arkivets åbningstid og få en snak med os. Der er åbent alle onsdage kl. 10.00 - 12.00 og 1. torsdag i måneden kl. 16.00 - 18.00.

I caféen er der kager bagt efter opskrifter fra dengang. Har du en god opskrift, vil vi gerne låne den.

Vi vil gerne vejlede dig i brug af portalen www.arkiv.dk På denne portal kan du søge oplysninger, billeder m.m. fra de ca. 500 lokalhistoriske arkiver i Danmark, der er tilsluttet systemet.

Bogbytteren med over 3.000 bind har også åbent.

Ønsker du at se udstillingen søndag d. 15. november, holder vi åbent efter nærmere aftale.
Kontakt: Poul Poulsen, tlf.: 2174 6064.

 

 

 

 

Åsum filmen

I 2005/2006 blev der sat et arbejde i gang omkring en ny Åsum film. Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper, en til at skaffe penge og en redaktionsgruppe.

Det lykkedes aldrig at skaffe penge, men redaktionsgruppen fik med støtte fra Niller Madsen optaget en del film. Disse film har indtil nu været hos Niller Madsen, og det er der jo ingen, der har fornøjelse af.

I 2018 søgte Lokalhistorisk Arkiv om midler i Odense Kommunes Bydelspulje. Kommunen bevilgede 30.000 kr., og vi håber i slutningen af 2020 at kunne præsentere en ny Åsum film.

 

 

 

Arkivet har ekstra eksemplarer af alle sogneblade.

Hvis du vil have suppleret din egen samling af bladet, kan det ske i arkivets åbningstid
som er: Onsdag kl. 10-12 og 1. torsdag i måneden kl.16-18.

Samtlige numre af bladet kan også ses på www.aasumby.dk under menuen Sognebladet.

 

 

 

 

Lidt central og aktuel oplysning om Åsum lokalhistoriske arkiv.

Arkivet har til huse i Rytterskolen Ryttervejen 2 og har åbent hver onsdag 10-12 samt den første torsdag i hver måned 16-18. Der er for det meste lukket i skoleferierne.

Arkivet passes af Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Poul Poulsen, Kai Teilmann og ikke mindst Jørgen Lohmann født og opvokset på Krogsgård, nu bosiddende i Tommerup og Inger Reitz født i Åsum og først for nylig flyttet til Søhus. De to sidstnævnte har i sagens natur en særlig stor personlig viden om ”gamle dage” i vores landsby.

Arkivet er meget interesseret i at modtage alt materiale, der kan belyse vores by og sogns historie. Det kan være fotos, breve, dokumenter, mindre genstande, bøger, kort m.v., så smid ikke sådan noget ud, men aflever det gerne på arkivet. Her bliver det sorteret, ordnet og gemt og herefter registreret på arkiv.dk, så man her kan se, hvad arkivet ligger inde med.

Hvis man søger oplysninger om tidligere tiders personer (f. eks. slægtninge) eller ejendomme, eller hvad det nu kan være i vores sogn, kan ”arkivmedarbejderne” være behjælpelige hermed, så kom gerne forbi, når der er åbent.

Når arkivet har åbent, har Bogbytteren, som tidligere omtalt, også åbent. Den passes af Hjørdis Poulsen og Kai Teilmann.

 

 

Et par publikationer der fortæller lidt om lokalhistorisk arkiv.

 

Smid ikke ud!
Se publikationen - klik her.

 

Lokalarkiverne - hvem er vi?
Se publikationen -klik her.