Aasum Sogns Beboerforening indkalder til 

Ekstraordinær Generalforsamling
Torsdag d. 30 maj 2024 kl 19:00 i Rytterskolens have

 

 

Dagsorden

1)    Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2)    Afstemning, om ændringer af vedtægter

 

 

Forslag til nye vedtægter kan læses her

 

Husk Markedsdag med fællesspisning Lørdag d. 31 august