Om Arkiv.dk

I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

En del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det her på Arkiv.dk. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet.

Mange arkiver har materiale, der venter på den endelige registrering, og som derfor endnu ikke kan ses på Arkiv.dk. Så hvis du ikke finder hvad du søger, er det også en god idé at kontakte et arkiv direkte.

Oplysninger på Arkiv.dk er leveret af de deltagende arkiver. Har du spørgsmål eller yderligere oplysninger til materialet, skal du henvende dig til det arkiv som opbevarer det.

Send en mail til det pågældende arkiv ved at klikke på mailikonet i de konkrete registreringer, eller find kontaktoplysninger til arkiverne på - arkivvejviseren.dk.

 

Søgning

Hvordan finder jeg f. eks. billeder af mine bedsteforældres hus?
Billeder og andet materiale i arkiverne er som regel registreret under adressen, så hvis du kender den så prøv at skrive den i søgefeltet, f.eks.: "Andkærvej 19" – og evt. tilføje et stednavn eller angive et sogn eller kommune i menuen til venstre.

Hvordan finder jeg materiale f. eks. om Aalborg Værft i 1930'erne?
Hvis du søger på "Aalborg Værft" i søgefeltet, kan du kombinere med årstal i menuen til venstre. I dette tilfælde 1930 – 1940.

Hvordan finder jeg f. eks. navnene på mine klassekammerater fra 1964?
Hvis der findes billeder af eleverne hos det arkiv, som dækker den by eller sogn, hvor skolen lå, kan navnene være registreret sammen med billedet og kan dermed søges på Arkiv.dk

Hvorfor vises billedet ikke, når jeg har fundet det?
Langt fra alt materiale i arkiverne er digitaliseret. Et arkiv kan derfor sagtens have oplysninger om et billede, uden at det vises på Arkiv.dk. Ophavsretsregler kan også forhindre, at billedet vises.

Hvordan finder jeg f. eks. kort over Præstø?
Søg på Præstø i søgefeltet og afgræns materialetypen til "Kort og tegninger" i menuen til venstre.

Jeg vil f. eks. kun se billeder fra Herning og omegn. Hvordan gør jeg?
I menuen til venstre kan du vælge stedet Herning kommune og krydse af i feltet "Kun med billede".

Hvad betyder "søg videre i xx-arkiv"?
Hvis du klikker her, kan du søge på de emneord, det pågældende arkiv bruger. Dermed fortsætter du din søgning i netop dette arkivs samlinger. Du kan også selv skrive et nyt søgeord og vælge det pågældende arkiv i menuen til venstre.

 

Visning af søgeresultater

Hvordan ser jeg flere oplysninger, end de få der vises om materialet, når jeg har lavet en søgning?
Hvis du klikker på materialets titel eller på det tilhørende billede/ikon, åbner der et nyt skærmbillede med flere oplysninger.

Kan jeg se billedet i større format?
Mange af billederne vises i større format, hvis du klikker på billedet eller på "udvid"-ikonet:

Kan jeg se på et kort, hvor billedet er taget?
I nogle tilfælde er der et "knappenåls-symbol" under billedet. Når du klikker på det, åbnes et kort, der omtrent viser, hvor fotografen stod:

Hvorfor vises "Arkivalier" ikke?
Arkivalier er betegnelsen for papirdokumenter m.m. som udgør en væsentlig del af arkivernes samlinger. Denne type materiale kan være meget omfattende, og er som regel ikke blevet digitaliseret endnu.

 

Brug af materialet

Må jeg tage en kopi af et billede til eget brug?
Ja, du må gerne udskrive billedet, og benytte det til eget, privat brug.

Må jeg bruge et billede fra arkiv.dk på min egen hjemmeside?
I mange tilfælde må du gerne, men da nogle billeder er indleveret til arkiverne under forudsætning af, at de ikke offentliggøres, skal du først spørge det arkiv, der ejer billedet, og evt. aftale en betaling for brug af billedet. Du skal også altid nævne fotografen og arkivets navn under billedet.

Hvordan kan jeg købe en kopi af et billede?
Arkiv.dk leverer ikke kopier, så du må henvende dig til det arkiv, der ejer billedet.

Må jeg dele billederne på Facebook?
Ja, du må gerne bruge dele-knappen under billedet. Dermed deler du både billedet og de tilhørende oplysninger.

Hvem har ophavsretten til fotos på Arkiv.dk?
En stor del af de billeder, du finder på arkiv.dk er amatøroptagelser ældre end 1970, hvor der ikke længere er nogen ophavsret. Når det gælder fotos optaget af professionelle fotografer eller gengivelser af kunstværker, har ophavsmanden (fotografen, kunstneren) ophavsretten indtil 70 år efter sin død.

Må jeg fra min hjemmeside linke til en registrering på Arkiv.dk?
Ja, det må du gerne.

Må jeg gengive et billede fra Arkiv.dk i en bog eller et tidsskrift?
Nej, ikke uden at spørge det arkiv, der ejer billedet. Du skal også aftale en evt. betaling og andre betingelser for brugen af billedet. Kommerciel brug er som regel ikke gratis. Fotografen og arkivet skal som udgangspunkt altid nævnes under billedet.

Må jeg bruge billeder fra arkiv.dk i et foredrag i f.eks. en forening?
Så længe formålet ikke er kommercielt, må du gerne.

 

Hvis du finder et billede på Arkiv.dk, som du selv har ophavsretten til og hvis du ikke ønsker, at det vises, så kontakt det arkiv, der ejer billedet.