Hvad er et Lokalhistorisk Arkiv ? Hvad rummer det og hvad kan man finde der?
Lokalarkiverne varetager bevaringen af en del af den lokale kulturarv sammen med andre kulturinstitutioner. Det lokalhistoriske arkiv er en del af lokalsamfundets ”fælles hukommelse” - et sted, hvor vi som borgere kan søge viden om vores lokale kulturhistorie. Omdrejningspunktet for arkivernes virke er et lokalområdes skriftlige historiske materiale til forskel fra eksempelvis museerne, der først og fremmest indsamler genstande. På denne måde er lokalarkiverne med til at udføre et stort folkeoplysende arbejde for alle, der er interesseret i deres lokalområde. Lokalarkivernes samlinger er til rådighed for alle. Der er offentlig adgang for alle, og det er gratis at bruge arkivet.


På lokalarkivet kan du blandt andet finde:
 - Aviser og avisudklip.
 - Protokoller fra forretninger, håndværkere og virksomheder.
 - Materiale fra foreningslivet.
 - Dokumenter som skøder og aftægtskontrakter.
 - Breve, skudsmålsbøger og erindringer.
 - Gamle og nye fotografier fra by og land, af personer og begivenheder, fra håndværk og handel, fra gårde og godser m.m.
 - Film og lydbøger.


Lokalarkiverne har tre hovedformål: Indsamling – Bevaring – Formidling. For at det indsamlede materiale kan være til rådighed for vore efterkommere, er det vigtigt, at det opbevares på en forsvarlig måde, det kan arkiverne sikre.

Et par publikationer der fortæller lidt om lokalhistorisk arkiv. Klik her