Rågelund Efterskole kom til sin verden

Det hele begyndte med at gårdejer Anders Øbro – Egetofte - den 8. februar 1879 købte Bækstedet, og lagde jordene ind under sin gård, afbrød ladebygningerne for senere at sælge bygningerne til Hans Hansen, Marslev for en købesum af 1.600 kr.

Hans Hansen og hustru Ane Kirstine byggede Bækstedet om, lavede inventar og indrettede hjemmet til vanskeligt stillede børn. Med flid, dygtighed og kærlig omsorg skabte de et trygt hjem for disse børn. Hans Hansen kunne se, at børnene havde brug for undervisning, hvorfor han ansatte en lærer, der kunne forestå undervisningen.

Rammerne blev hurtigt for små, hvorfor han i 1903 købte endnu en matrikel, hvor han indrettede en husflidsskole og en lærerbolig. I 1905 afhændede Hans Hansen børnehjemmet til Jens Jensen og hustru. I 1907 blev der bygget en ny fløj – i dag kaldet Birkebo -  der efter datidens forhold var en moderne og fremskridtspræget bygning til 30 piger og drenge.

I 1920 brændte det gamle børnehjem, og en by bygning blev opført, som stadig er en del af det nuværende bygningskompleks – kaldet Bøgebo. I 1929 blev der bygget en gymnastiksal samt 10 eneværelser til lærlinge – kaldet Egebo. I slutningen af 60’erne blev der bygget 3 lærerboliger samt 6 undervisningslokaler. I 1978 blev der foretaget en udbygning med en elevfløj. De seneste år er der opført en idrætshal, en elevfløj – kaldet Fyrrebo. Skolebygninger, værelser m. v. har gennemgået en totalrenovering, så skolen i dag fremstår som en moderne skole med plads til 62 elever, hvor der nu er bad og toilet på alle værelserne.

I 1923 blev Rågelund Børnehjem en selvejende institution. Igennem årene har institutionen ændret karakter fra børnehjem til drenge- og lærlingehjem, skolehjem fra 1966 til 1989. Og i 1989 omdannet til efterskole for ordblinde.

Gennem årene er Rågelund efterskole omtalt i flere blade. Her kan man læse, at Rågelund efterskole siden starten i 1882 har skabt gode og trygge rammer for børn og unge, der har haft særligt behov for støtte. Ønsket har været at skabe nogle gode fysiske rammer, yde børnene pleje – ”på en for deres legemsudvikling sund og naturlig måde og opdrage dem i en sand, menneskelig og kristen retning”.

Børnehjemmet blev skabt efter moden overvejelse – på et idégrundlag, der først og fremmest havde sigte til barnets tarv og med en sand kærlighed til børn og unge. Denne fundamentale holdning til børn og unge er stadig essensen i det arbejde, der udføres på Rågelund efterskole.

I lokalsamfundet har vi altid mødt stor velvilje. Skoler, foreninger, kirken og ikke mindst private firmaer og familier har taget godt imod vores børn og unge. Dette har været til uvurderlig hjælp og skabt mange gode menneskelige kontakter for børnene. Som efterskole vil vi også gerne være en aktiv del af lokalsamfundet. Her møder vi også stor hjælpsomhed – ikke mindst i forbindelse med praktik- og lærerpladser. Efterskolen vil gerne åbne sine døre. Har du/I lyst og interesse til at se skolen med dens mange aktivitetsmuligheder så som idrætsplads, beachvolleybane, tennisbane, fodboldbane, skov og mose, motocrossbane eller har du/I lyst til at støtte efterskolens arbejde kan dette ske ved et medlemskab af skolekredsen.

Rågelund efterskole