Konfirmation

Åsum Kirke
Børnene konfirmeres normalt sammen med deres klasse fra Seden
skole. Alle relevante meddelelser gives gennem skolen, kirkebladene
og sognenes hjemmesider. Har barnet bopæl i sognet, men går på en
anden skole, kan vedkommende ligeledes blive konfirmeret her i
sognet. Henvendelse herom til kirkekontoret.


Digital tilmeldling
Fra 2019 kan tilmelding til konfirmation ske digitalt, men afstemning
om, hvilken af vore kirker, konfirmationen skal være i, afgøres ved
afstemning på introaftenen, som holdes i august i Seden sognegård.
Efter sommerferien vil der blive givet besked til de enkelte klasser på
Seden skole, og der vil blive indkaldt til introaftener for de kommende
konfirmander og deres forældre. Tilmelding her.