Fødsel
Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis
der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for
fødselsanmeldelsen og hvor hun samtidig med har givet barnet et cpr-nr.
Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller
præsten i morens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men
ikke er gift, skal faren underskrive en Omsorgs- og
ansvarserklæring.
Hvis du ikke kan udfylde digitalt, finder du de relevante blanketter
www.personregistrering.dk

 

Navnet
Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i
forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad
barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal døbes, eller det skal navngives før
dåben, skal du udfylde navngivning inde på www.borger.dk

 

Dåb
Ved dåben bliver barnet optaget i den kristne menighed. I dåben
svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Man kan
sige, at dåben er en slags gave fra Gud til barnet, som forældre eller
faddere siger vi ja tak på barnets vegne. Dåben foregår som en del af
den almindelige gudstjeneste om søndagen.
Hvis dit barn skal døbes, så kontakt kirkekontoret. Når tiden nærmer
sig den aftalte dato kontakter præsten jer forældre til en dåbssamtale,
hvor han fortæller mere om dåben, dens betydning og alt det
praktiske.

 

Faddere
En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne
tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer
eller læser bibelske fortællinger. Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem
faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes
navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. Gudfaren eller gudmoren er
den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne
eller forældrene.