Vielse og velsignelse
For at kunne blive viet i Åsum kirke skal man enten bo i sognet eller
have anden nærmere kirkelig tilknytning. Tid og sted for vielsen
aftales med kirkekontoret.
www.borger.dk indsendes anmodning om
prøvelsesattest. Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret i det
sogn, hvor vielsen er aftalt sammen med navn og adresse på to
vidner. Derefter tager man kontakt til den præst, der skal forestå vielsen, for
at aftale tid til en bryllupssamtale. Evt. pyntning af kirken aftales med
graveren ved Åsum kirke.

 

Kirkelig velsignelse
Ønsker I kirkelig velsignelse i Åsum Kirke, skal I kontakte
kirkekontoret for at aftale en dato. 
Kirkekontoret oplyser, hvilken præst der har tjeneste den aftalte dato,
og præsten kontakter jer til en samtale- inden velsignelsen.
Man kan kun få sit ægteskab kirkeligt velsignet, hvis man er blevet
borgerligt viet. Det vil sige, ægteskabet kan kun velsignes én gang i
kirken.

 

Det skal I gøre
Når I har fundet ud af, at I vil giftes, er der en række praktiske ting, I
skal have styr på:
Lav en aftale: I skal ringe eller skrive til kirkekontoret for at aftale en dato for
brylluppet.
I kan blive gift i Aasum Kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har
tilknytning til sognet. For at blive gift i folkekirken kræver det, at den ene af
jer eller I begge er medlem.
Når I har aftalt en dato for bryllup, vil præsten ringe til jer for at aftale et
tidspunkt for en samtale.
Skaf en prøvelsesattest: I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I
skal aflevere på kirkekontoret. Prøvelsesattesten eller ægteskabserklæring
søger man om på borger.dk.
Vælg vidner: Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til
stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen. De skal sendes til
kirkekontoret. 
Navneændring: Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres bryllup, skal I
ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres bryllupsdag, skal I i
god tid inden vielsen søge om det på borger.dk - navneændring i forbindelse
med vielse. Begge parter skal signere med deres digitale signatur.