Husk Kirkekaffe på følgende datoer:

Søndag den 4. juni 2023, efter gudstjenesten kl. 9.30.
Søndag den 11. juni 2023, efter højmessen kl. 11.00.
Søndag den 2. juli 2023, efter gudstjenesten kl. 9.30.
Søndag den 23. juli 2023, efter højmessen kl. 11.00.
Søndag den 6. august 2023, efter gudstjenesten kl. 9.30.
Søndag den 20. august 2023, efter højmessen kl. 11.00.