Broen over bækken ved bystævnet. (Umiddelbart før den nye allé blev påbegyndt i 2009)

Foto: Mogens Burmølle©

.