Indkaldelse til generalforsamling

Aasum Bylaug afholder ordinær generalforsamling fredag den 4. marts 2022 kl. 18.00 i Rytterskolen..

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der: Spisning og selskabeligt samvær.

Der serveres på sædvanlig vis gule ærter og pandekager med is. Pris pr. kuvert kr. 218,00.

Af hensyn til spisningen bedes forudbestilling foretaget senest torsdag den 20. februar 2022
til oldermanden Mogens Burmølle tlf. 21366589, e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Beløbet for spisningen bedes indsat på Bylaugets konto nr. 3594034341 i Danske Bank reg. nr. 1551 med din adresse som tekst samtidig med tilmeldingen.

Bestyrelsen

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Aasum,  januar 2020

 

Mange mennesker - efter Aasums målestok - er flyttet hertil gennem de sidste år. Mange ejendomme i Aasum har skiftet ejere. Hvad der ikke fremgår af skødet, når der handles hus er, at man som grundejer i Aasum samtidig er medlem af Aasums Bylaug.
Bylauget har rødder et par hundrede år tilbage. Bystævnet er på sin nuværende plads fra 1903 det mest iøjefaldende mindelse om lauget. På bystævnet samledes bymændene, når oldermanden blæste til samling i byhornet. Femten sten fortæller, at der ca. år 1700 var 15 gårde i Aasum og dermed 15 bymænd.
Igennem de sidste 100 år har Aasum Bylaug eksisteret i stort set sin nuværende form. Formålet med bylauget er at passe og bevare landsbyens fællesejendom, der består af bystævnet, to anlæg og to fredede alléer m.m.. Endvidere at forvalte bylaugets formue og i øvrigt at varetage fælles interesser.
Det gamle byhorn anvendes endnu - een gang årligt. Bylaugets generalforsamling indledes med, at oldermanden blæser til samling i hornet. Generalforsamlingen, der indvarsles i Aasum Sogneblad, finder traditionsmæssig sted sidste torsdag i januar måned hos Havnens Gourmet (tidligere Aasum Forsamlingshus), der bedre lever op til nutidens krav end stenene på bystævnet. Denne årlige begivenhed ser gamle Aasumbeboere hen til, men ligeså glædeligt er det at byde nye medlemmer velkommen til generalforsamling, til debat om fælles anliggender og endelig efter spisning af gule ærter til selskabelig samvær, hvor der er rig lejlighed til at lære Aasums mandlige beboere at kende igennem en snak over en kop øl, eller måske som deltager i en whist.
Bylauget administreres p.t. af et udvalg bestående af Claus Vinther Vennekilde, Lunden 5 B,  Martin Bergholdt, Fichstræde 1, Glen Nielsen, Rågelundvej 117, Klaus Nørregaard, Hjulmandsstræde 4 samt Mogens Burmølle Staupudevej 10.
Såfremt du er interesseret i yderligere oplysninger om Aasum Bylaug, er du meget velkommen til at rette henvendelse til en af de nævnte. Husk hvert år i december at læse annoncering i Aasum Sogneblad eller her på hjemmesiden.
Dels for at være med til at bevare en gammel tradition, men især for at være med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i landsbyen og knytte nye bekendtskaber grundejerne imellem skal vi opfordre såvel "gamle" beboere som de nylig tilflyttede til at møde op, når der blæses i byhornet......
 
Mogens Burmølle
Oldermand