Åsum Idrætsforening

Fodboldsæsonen 2018 er nu afsluttet med en god stor tilslutning til de to seniorhold, 25-30 mand.

Da forårssæsonen var slut, så det meget sløjt ud med spillere, og vi var bange for, at vi kun kunne stille et hold. Vi fik imidlertid en spiller, som har været medlem i klubben i flere sæsoner, til at overtage træningen, og det har vist sig, at han har formået at få så mange nye spillere til klubben, at Aasum kunne stille to seniorhold, da efterårssæsonen startede. Meget flot klaret af Parwiz, og vi håber nu,
at alle fortsætter til foråret. 1.holdet i serie 3 fik en flot placering, så de er sikret i serie 3 og kan nu spille om oprykning til serie 2. 2.holdet i serie 4 klarede sig også tilfredsstillende. Spillerne har nu mulighed for indendørs træning i Mulernes sportshal hver fredag kl. 19.00 - 21.30.

Træning i sæsonen 2019 starter onsdag d. 6. februar, nye medlemmer er velkomne.

Aasums superveteraner fik turneringen gennemført i 2018 på trods af mange afbud, men ved hjælp af gode venner fik vi gennemført turneringen.

Afslutningsfesten måtte aflyses pga ferie og sygdom, men den vil blive gennemført
i januar måned.

Vi mangler spillere fra 47 år og opefter, så vi vil meget gerne have nye medlemmer i den aldersgruppe. Vi har gode faciliteter og har hyggeligt samvær.

Vi er nu i den heldige situation, at børn fra Aasum og omegn er begyndt at komme i klubhuset. Takket være nogle aktive forældre med Trine i spidsen er dette initiativ sat i gang, og en stor børneflok mødes her hver onsdag eftermiddag. En stor tak skal lyde til jer alle fra bestyrelsen i Aasum Idrætsforening.
Gymnastikken har stadig den store tilslutning, 20 damer under Jytte Storms ledelse. Sidste år startede vi med yoga under Hannah Maryah Epsteins ledelse og 12 tilmeldte damer. Vi var spændte på opstarten i år, som blev med 28 damer og mænd. Vi takker for den flotte opbakning og ikke mindst stor tak til de to ledere.

Vi danser stadig lancier en gang om måneden med efterfølgende spisning og
hyggeligt samvær.

Foreningen har netop afholdt det første af to andespil med meget stor tilslutning, tak til alle jer der kommer og spiller. Vi takker også vores trofaste sponsorer, som har skænket alle gevinsterne.

 

Idrætsforeningen afholder ordinær generalforsamling i klubhuset mandag d. 18. marts 2019 kl. 19.00.

Dagsorden iflg. lovene. Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 1. februar 2019.

Vi takker hermed for opbakningen i 2018 fra medlemmer, sponsorer og hjælpere.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Preben Schack, formand

 

GYMNASTIK OG YOGA I ÅSUM

Aasum Idrætsforening indbyder igen i år til gymnastik og yoga i den store sal ved Havnens Gourmet, Ryttervejen 19 i Åsum.

Hver tirsdag fra 1. september 2018 til 31. marts 2019.

Gymnastik for kvinder kl. 17.00 – 18.00 under Jytte Storms ledelse,
kontingent 650 kr. for hele sæsonen.

Yoga for kvinder og mænd kl. 18.30 – 20.00 under Hannah Maryah Epsteins ledelse,
kontingent 700 kr. for hele sæsonen.

 

KENDER DU YOGA? Eller har du lyst til at prøve yoga ?, der er adgang for både kvinder og mænd.

Du må komme to gange uden at været bundet for hele sæsonen. Vi startede i 2017 og var så heldige at få en rigtig dygtig instruktør, Hannah Maryah Epstein, som har undervist i yoga i mange år, og hun vil gerne fortsætte i Åsum.

Du kan bare møde op tirsdag d. 4. 9. eller efterfølgende tirsdage, gymnastik kl. 16.50 og yoga kl. 18.20.

Du er også velkommen til at ringe til Henny Schack, tlf. 29207623 hvis du har
spørgsmål.
 

 

Foreningen menes oprindelig startet omkring 1920.

Ifølge FBU's 25-års jubilæumsskrift fra 1929 blev Aasum første gang optaget i FBU i 1920 under navnet Aasum Boldklub. Udmeldte sig i 1925, men blev atter indmeldt i 1929.

Yderligere oplysninger om foreningen før 19/5-1944 kendes ikke - foreningens navn er da Aasum Ungdoms- og Foredragsforening. Navnet Aasum Ungdomsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 19/5-1944.

Navnet Aasum Ungdoms- og Idrætsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 27/4-1954.

Navnet Aasum Idrætsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 18/5-1976.

Foreningens bomærke er designet af tidligere bestyrelsesmedlem

Poul Erik Martinsen

Aasum Idrætsforening