Åsum Idrætsforening

 GYMNASTIK OG YOGA

Foreningen er meget taknemmelig for den fantastiske sæson, vi haft med gymnastik og yoga.

De to ledere har gjort det SÅ godt og har derved fastholdt stort fremmøde hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00 og 18.30 - 20.00. Sæsonen slutter d. 28. marts, og vi starter op igen tirsdag d. 3. september, hvor
flere er velkomne til at møde op.
Vi viser et dejligt billede af julebordet, som var klar til fællesspisning i klubhuset.

 

FODBOLD

Senior, med hold i serie 3 og serie 4.
Forårssæsonen er langsomt gået i gang. På grund af våde fodboldbaner har starten trukket ud, da Odense Kommune ligesom tidligere år har lukket græsbanerne.

Der er træning mandag og onsdag under ledelse af Parwiz.
Yderligere oplysning kan fås ved Preben tlf. 2011 7338.

Superveteraner mangler spillere til den nye sæson, men Aasums tidligere træner igennem 7 år, Hasse Frimodt tlf. 2192 2709, vil hjælpe Preben med at finde nye spillere. Hasse vil forsøge at samle nye og gamle spillere, så Aasum kan stille både et 7-mands og et 11-mandshold.

Aldersgruppen er fra 47 år og opefter, og der må benyttes 3 spillere fra 45 år. 7-mands holdet spiller om mandagen og 11-mandsholdet spiller om tirsdagen.

Vi håber, at mange vil melde sig, så vi kan stille disse hold.

For at fastholde sportspladsen og klubhuset for områdets beboere vil Idrætsforeningen
åbne klubhuset i dagtimerne for voksne.

Her vil der være mulighed for alle mulige former for spil og hyggeligt samvær. Vi arbejder på at få en eller flere personer til at stå for disse aktiviteter.

Yderligere oplysninger kommer senere.

Bestyrelsen glæder sig over, at der er samling for børn i klubhuset hver onsdag.
Stor tak til Trine og hendes hjælpere. Hvis der er børn, der er interesseret i at træne fodbold lørdag formiddag, bedes de henvende sig til Preben.

Vel mødt til spillere og tilskuere på sportspladsen i sæson 2019.

Preben Schack
formand

 

 

 

Foreningen menes oprindelig startet omkring 1920.

Ifølge FBU's 25-års jubilæumsskrift fra 1929 blev Aasum første gang optaget i FBU i 1920 under navnet Aasum Boldklub. Udmeldte sig i 1925, men blev atter indmeldt i 1929.

Yderligere oplysninger om foreningen før 19/5-1944 kendes ikke - foreningens navn er da Aasum Ungdoms- og Foredragsforening. Navnet Aasum Ungdomsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 19/5-1944.

Navnet Aasum Ungdoms- og Idrætsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 27/4-1954.

Navnet Aasum Idrætsforening er vedtaget på generalforsamlingen den 18/5-1976.

Foreningens bomærke er designet af tidligere bestyrelsesmedlem

Poul Erik Martinsen

Aasum Idrætsforening