Bemærk!

På opfordring af landets biskopper er det vedtaget at solen ringes ned alle steder i landet kl. 17.00

 

 

Nyt fra menighedsrådet

 

Menighedsrådsvalg

Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen

 

Valg til dit lokale menighedsråd i Åsum sogn. Og her kan du bruge dig stemme. På dagen kan du både stille op til valget og være med til at forme vores nye menighedsråd. Mod op tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen og deltag i fællesskabet. Der vil blive serveret kaffe og kage.

Åsum Menighesråd

 

Det nuværende menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent - den 27. november 2016.

Rådet konstituerede sig således:
Formand: Inge Burmølle.
Næstformand: Karin Lundsgaard.
Kirkeværge: Hanne Føns.
Kasserer: Karin Lundsgaard.
Sekretær: Rikke Bergholdt.
Personalekontakt: Per Lykke.

Der er nedsat følgende udvalg:
Præstegårdsudvalg: Hanne Føns og Rikke Bergholdt.
Kirkegårdsudvalg: Rikke Bergholdt, Per Lykke og Karin Lundsgaard.
Aktivitetsudvalg: Karin Lundsgaard, Inge Burmølle og Rikke Bergholdt.
Koncertudvalg: Hans Brems, Per Lykke og medlem fra Seden.

Aktivitetsudvalget glæder sig til samarbejdet med sognets foreninger, så der fortsat kan skabes gode arrangementer i Åsum.

Menighedsrådets mailadresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Åsum Kirke bliver kalket indvendigt

Åsum Kirke bliver lukket for kirkelige handlinger fra 21. september 2020 til starten af december 2020, idet der bliver kalket indvendigt i den periode.

Vi tilbyder i stedet kirkegang i Seden Kirke alle søndage og 4 fyraftensgudstjenester i Rytterskolen.

I Seden Kirke vil der være højmesse alle søndage kl. 11.00, dog vil der være gudstjeneste den 11. oktober 2020 kl. 9.30.

Der kan bestilles transport (kirkebil), som vil køre fra Rytterskolen en halv time før højmesse, altså kl. 10.30 og ved gudstjeneste den 11. oktober 2020 kl. 9.00.

Bestilling af kirkebil bedes rettet til kordegn Ellen Rasmussen tlf. 6610 9447 senest fredag kl. 12.00. Ellen Rasmussen har kontortid tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.00 – 13.00.

Fyraftensgudstjeneste afholdes i Rytterskolen.

onsdag den 30. september 2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen
onsdag den 28. oktober 2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen - kun for særligt indbudte.
onsdag den 11. november 2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen
onsdag den 25. november 2020 kl. 16.30 ved Charlotte Rørdam Kristensen

Ovennævnte gudstjenester vil have en varighed på 30 minutter. Vi vil gøre opmærksom på, at der vil blive optaget video ved disse gudstjenester. Der vil alene blive billeder af præsten, organisten og sangeren.

 


Høstgudstjeneste i Åsum Kirke

Traditionen tro afrundes årets høst med en gudstjeneste i Åsum Kirke søndag den 20. september kl. 13.00.

Grundet Corona-situationen er vi desværre nødt til at aflyse “Den store bagedyst” i forbindelse med årets høstgudstjeneste. Gudstjenesten bliver afholdt som planlagt, og menighedsrådet vil efterfølgende være vært i Rytterskolen med en kop kaffe og hjemmebragt brød fra bageren .
Mvh
Åsum Menighedsråd

 

Aflyst !

(U)hyggelig familiedag
i Rytterskolen og Åsum Kirke fredag den 30. oktober 2020 kl. 16.30

Kom til en (u)hyggelig eftermiddag i Rytterskolen, hvor vi sammen fejrer Halloween.

Vi starter i Rytterskolen med at skære græskar i fællesskab. I år kan vi ikke afholde gudstjeneste i kirken, da den jo skal kalkes indvendigt. Men det skal ikke afholde os fra at gå på kirkegården, hvor
uhyggen vil brede sig.

Kom hele familien - gerne udklædte - og husk at medbringe græskar og redskaber til at skære med. Vi forventer, at aftenen slutter senest klokken 18.30, så man både kan nå hjem til aftensmaden og
fredagshyggen.

 

 

 

Juletræet tændes
Første søndag i advent den 29. november 2020 kl. 16.00

I år kan vi ikke afholde gudstjeneste i kirken, inden træet tændes, da der jo skal kalkes indvendigt. Vi samles derfor foran Rytterskolen klokken 16.00, hvor der vil være en kort gudstjeneste, hvis vejret tillader det.

Herefter vil træet blive tændt, og det er tid for en sang eller to. Endelig vil der være en kop varm kakao eller gløgg at varme sig på.