Invitation til Nils Holger Ellekildes afskedsgudstjeneste og reception fra Seden og Åsum Kirker søndag d. 16. september 2018

Efter 35 år i Seden og Åsum sogne falder vores sognepræst nu for aldersgrænsen og går på pension.

Program for søndag d.16 september 2018.


Gudstjeneste i Åsum kirke kl. 9.30
Højmesse i Seden Kirke kl. 11.00
Reception hos Havnens Gourmet
Ryttervejen 19, Åsum kl. 13.00 til 15.00

Det vil glæde Nils Holger Ellekilde og menighedsrådene at se kolleger, kirkens brugere samt venner til disse
arrangementer.
Med venlig hilsen
Seden og Åsum Menighedsråd

 

 Efter en varm sommer er høsten nu i hus.

Årets høstgudstjeneste afholdes igen i år udendørs.

Organist Hans Brehm får i dagens anledning musikledsagelse.

Lise Marie Ranum står for gudstjenesten.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret kaffe og the.
Såfremt vejret ikke tillader udendørs aktiviteter, flyttes gudstjenesten indendørs.

Vi ses på plænen foran kirken.

 

Juletræet tændes

Første søndag i advent den 2. december 2018 efter gudstjenesten ca. kl. 16.45. 

Efter gudstjenesten går vi ned foran Rytterskolen, hvor juletræet står klart.

Når træet er tændt, er det tid for en sang eller to, og menighedsrådet byder på gløgg og kakao til at varme sig på.

 

 

 

 

 

Det nuværende menighedsråd tiltrådte 1. søndag i advent - den 27. november 2016.

Rådet konstituerede sig således:
Formand: Inge Burmølle.
Næstformand: Karin Lundsgaard.
Kirkeværge: Ken Lyndrup.
Kasserer: Karin Lundsgaard.
Sekretær: Rikke Bergholdt.
Personalekontakt: Per Lykke.

Der er nedsat følgende udvalg:
Præstegårdsudvalg: Ken Lyndrup og Rikke Bergholdt.
Kirkegårdsudvalg: Rikke Bergholdt, Per Lykke og Karin Lundsgaard.
Aktivitetsudvalg: Karin Lundsgaard, Inge Burmølle og Rikke Bergholdt.
Koncertudvalg: Hans Brems, Per Lykke og medlem fra Seden.

Aktivitetsudvalget glæder sig til samarbejdet med sognets foreninger, så der fortsat kan skabes gode arrangementer i Åsum.

Menighedsrådets mailadresse er: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.