Orientering fra Lokalhistorisk arkiv

 

Se TV2 FYN's udsendelse:
Det var dengang: Seden Aasum
incl. filmen om Åsum.
(Sendt  17. april 2012)
Klik her.

Nu ringer alle klokker mod sky
Hans Lohmann

Da jeg fornylig genså den hyggelige familiefilm Nøddebo præstegård på TV, var der en scene, hvor præstedatteren Andrea Margrete var på besøg i kirketårnet hos manden, der forestod ringningen! Tårnmiljøet fremkaldte hos undertegnede følgende minder:

Min far, S.B. ANDERSEN, var fra 1936 til 1959 ansat i Åsum som såkaldt kirkebylærer! Det indebar, at han, foruden lærerjobbet ved Rytterskolen tillige skulle fungere som KIRKESANGER eller ORGANIST! Han nåede, i perioden, at fungere i begge job, dog ikke samtidig! Mine søskende og jeg assisterede på skift vores far ved hver lørdag eftermiddag at sætte søndagens salmenumre op på tavlerne, imens far sikrede, at faciliteterne til en evt. altergang om søndagen var på plads!

I mit lille job ved kirken fik jeg et fint forhold til graveren HANS JENSEN og hans husbestyrerinde, THORA, der boede i det lille kirkehus øst for kirken. Det medførte, at jeg faktisk, selv fra ret lille, havde fri adgang til kirketårnet, når de skulle op og ringe! Det var jo ret spændende at observere på. Ved de almindelige gudstjenester blev der ringet med den store klokke en time før gudstjenestens start. Med den lille klokke en halv time før start, og endelig blev der ringet sammen med begge klokker lige før start! Den almindelige ringning foregik fra den næstøverste etage i tårnet, hvorfra der var et par reb op til klokkerne!

Mest spændende var det, når der skulle kimes enten ved bryllupper eller ved de store højtider! Så steg vi op på øverste etage lige tæt ved klokkerne! Der blev så bundet reb fra kneblen i klokkerne hen til et punkt i glamhullet ud mod det fri!

Rebene blev så strammet, så kneblen var ganske tæt på klokken. Når man så slog på rebet med gentagne slag, var kimningen i gang! Det var virkelig spændende at iagttage HANS JENSEN og hans HUSALF stå der og tæve løs på rebene! OG JEG KAN GODT SIGE JER, AT DET KUNNE HØRES!

Den længste kimning, som jeg var med til, var i MAJ 1945, DANMARKS BEFRIELSESDAG. Få dage efter havde Kirkeministeriet dekreteret en kimning på een eller to timer for at fejre freden! Ved den lejlighed var der, så vidt jeg husker, hidkaldt en afløser, som periodisk skulle afløse HANS JENSEN og THORA! Det var, såvidt jeg husker, SVEND MIKAEL, der boede i huset midt i Kirkestræde! Og lille mig, 14 år gammel, sad ( gudhjælpemig!) to meter fra klokkeværket og nød det. Uden så meget som en tot vat i ørerne!! Mine forældre havde meget andet at tænke på i de dage end vat i ørerne! Kun en nådig skaber forhindrede, at jeg fik varige høreskader! Og skulle een og anden i Åsum i dag synes, at jeg ikke altid er helt med i en samtale, så er det altså DERFOR!

I dag ringer alle kirkeklokker i landet med automatik! Det er simpelthen FORBUDT for mennesker at opholde sig tæt på kirkeklokker i drift! De kunne jo få høreskader! ARBEJDSMILJØET ER OPFUNDET! MEN DET VAR NU ALLIGEVEL HYGGELIGERE DENGANG I 1940ERNE!! Kirkeværgen dengang var PETER NIELSEN, DALHOLM. Han havde dengang en jagthund, der, så snart kirkeklokkerne begyndte at ringe, stak i et ULVEHYL, der kunne høres lige så langt væk som kirkeklokkerne! Hertil bemærkede min far engang: En kirkeværge burde ikke have en så ugudelig hund, at den ikke kan tåle lyden af kirkeklokker!!

 

Åsum Kirkes klokker, støbt af Conrad Kleimann, Lübeck, i 1701 og 1702.
Ringningen blev auomatiseret i 1960

 

 

 

Åsum filmen

I 2005/2006 blev der sat et arbejde i gang omkring en ny Åsum film. Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper, en til at skaffe penge og en redaktionsgruppe.

Det lykkedes aldrig at skaffe penge, men redaktionsgruppen fik med støtte fra Niller Madsen optaget en del film. Disse film har indtil nu været hos Niller Madsen, og det er der jo ingen, der har fornøjelse af.

I 2018 søgte Lokalhistorisk Arkiv om midler i Odense Kommunes Bydelspulje. Kommunen bevilgede 30.000 kr., og vi håber i slutningen af 2020 at kunne præsentere en ny Åsum film.

 

 

 

Arkivet har ekstra eksemplarer af alle sogneblade.

Hvis du vil have suppleret din egen samling af bladet, kan det ske i arkivets åbningstid
som er: Onsdag kl. 10-12 og 1. torsdag i måneden kl.16-18.

Samtlige numre af bladet kan også ses på www.aasumby.dk under menuen Sognebladet.

 

 

 

 

Lidt central og aktuel oplysning om Åsum lokalhistoriske arkiv.

Arkivet har til huse i Rytterskolen Ryttervejen 2 og har åbent hver onsdag 10-12 samt den første torsdag i hver måned 16-18. Der er for det meste lukket i skoleferierne.

Arkivet passes af Mikkel Tønnes, Ken Lyndrup, Poul Poulsen, Kai Teilmann og ikke mindst Jørgen Lohmann født og opvokset på Krogsgård, nu bosiddende i Tommerup og Inger Reitz født i Åsum og først for nylig flyttet til Søhus. De to sidstnævnte har i sagens natur en særlig stor personlig viden om ”gamle dage” i vores landsby.

Arkivet er meget interesseret i at modtage alt materiale, der kan belyse vores by og sogns historie. Det kan være fotos, breve, dokumenter, mindre genstande, bøger, kort m.v., så smid ikke sådan noget ud, men aflever det gerne på arkivet. Her bliver det sorteret, ordnet og gemt og herefter registreret på arkiv.dk, så man her kan se, hvad arkivet ligger inde med.

Hvis man søger oplysninger om tidligere tiders personer (f. eks. slægtninge) eller ejendomme, eller hvad det nu kan være i vores sogn, kan ”arkivmedarbejderne” være behjælpelige hermed, så kom gerne forbi, når der er åbent.

Når arkivet har åbent, har Bogbytteren, som tidligere omtalt, også åbent. Den passes af Hjørdis Poulsen og Kai Teilmann.

 

 

Et par publikationer der fortæller lidt om lokalhistorisk arkiv.

 

Smid ikke ud!
Se publikationen - klik her.

 

Lokalarkiverne - hvem er vi?
Se publikationen -klik her.