Ved byvandringen søndag den 30. april 2006 rundede deltagerne Staupudevej og i den forbindelse blev der stillet 2 helt naturlige spørgsmål. Hvorfor hedder vejen Staupudevej, og hvad er en stavpude?

Efterfølgende er der søgt efter svar på spørgsmålene.

Det sidste først.

Ifølge Salomonsens Konversationsleksikon, er en stavpude en udstopning på indersiden af stavselens stavtræer. Stavtræerne er de to stave af træ der er på hver side af hestens hals.

Citat:

Stavsele, gammeldags Kumtesele (s. d.) og en Mellemting mellem Kumtesele og den derunder omtalte Sele med Bovtræ. I St. f. Kumte her S. en Par Stavtræer, der er nøjagtigere forarbejdede end Bovtræer, og hvis indvendige Side er forsynes med en Udstopning. Stavpuden. Stavtræernes øverste krumme Ender kaldes Hornene. Foroven og forneden holdes Træerne sammen af Spænderemme, hvorved de tillige nogenlunde kan tilpasses efter forskellige Heste. (C.G.B.) O.P.”

Hvorfor navnet Staupudevej ?

På hjørnet af Staupudevej og Nyborgvej boede der i 1800 tallet en mand ved navn Rasmus Christensen – født 1806 og død 1892 – som syede stavpuder. Derfor blev vejen fra Aasum til Nyborgvej kaldt Stavpu’gy’en.

 

Stavpudemanden.

Stavpudemandens lille ejendom blev senere til et frilandgartneri med et lille drivhus, og senere til et gartneri med større drivhuse. De gartnere, der boede der, blev alle kaldt stavpudegartnere.

Ejendommen, der var en trelænget bindingsværks ejendom med stråtag, nedbrændte en torsdag i november 1936. Kort tid efter blev de rødstensbygninger, vi ser i dag opført.

Man kunne fristes til at tro, at en lille og stille landsbygade – vej – gyde kun havde ringe interesse i offentligheden udenfor Aasum Sogn, men sådan har det ikke altid været med Staupudevej.

Alle husker sikkert den megen omtale Staupudevej fik under den forsøgsvise lukning i 2004 og 2005. Helsiders avisartikler, læserbreve og omtale i de elektroniske medier skortede det ikke på. Men det er ikke den eneste gang, at Staupudevej har været i mediernes søgelys.

Da veje og stræder på landet blev navngivet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970, fik vejen navnet Staupudegyden. Det navn var ”gydens” beboere ikke tilfredse med, så de klagede til det daværende Fjordager Sogneråd, som vedtog at ændre navnet til Staupudevej. Og sådan fik en kendt vej sit nuværende navn.