”Jeppe-Nielses hus ”

Af Jørgen Lohmann Rasmussen

 

 

Åsums mindste hus er utvivlsomt ”Jeppe-Nielses hus” på hjørnet af Karetmagerstræde og Snedkerstræde. Mange har i årenes løb spurgt om denne lille bygnings historie, men ingen har rigtig vidst besked. Der findes et gammelt foto af huset, hvor der på bagsiden står, at det har været en skole, men det kan jo ikke passe?

For ikke længe siden havde lokalarkivet besøg af Rita Thomsen fra Middelfart, som gerne ville høre, om vi kunne hjælpe hende med oplysninger om hendes barndomshjem, Karetmagerstræde 2, som jo netop er bemeldte hus. Rita Thomsen, som har forsket i sin slægt, kunne fortælle, at hendes oldefar Jeppe Andreas Andersen købte huset i år 1900, og det blev senere overdraget til sønnen Niels Andersen, som er Ritas morfar.

Rita flyttede ind sammen med sin familie i 1966, og de boede sammen med hendes morfar til hans død i 1977. Niels datter Grethe (Ritas mor) boede i huset til sin død i 2007, så huset har været i familiens eje i over 100 år.

Som så mange andre huse i Åsum fik dette hus et ”kalde-navn” efter tidligere beboere; i flere generationer i 1900-tallet hed huset aldrig andet end ”Jeppe-Nielses hus”. Dengang var husets facader og en del af taget overgroet af en tyk vedbendbevoksning, der gav huset et yndigt lilleputagtigt
udseende. (Har nogen i Åsum et billede af husets udseende dengang, vil vi på arkivet meget gerne have en kopi).

Rita Thomsen nævnte ved sit besøg også den kraftige bevoksning på huset. Endvidere nævnte hun en lille bog, der handlede om en tidligere ejer af huset, Oline Marie Brandstrup – desværre og til stor ærgrelse kunne hun ikke opspore bogen igen.

Her kunne arkivet hjælpe: Mikkel Tønnes vidste, at vi en gang fik et eksemplar af denne bog fra en åsumborger, og bogen blev straks draget frem fra gemmerne, og Inger Reitz vidste sågar, at der i Sogneblad nr. 30 var skrevet en lille artikel om denne bog, forfattet af Kristian Lohmann, Hlidarende, i 1918. Omtalen i Sognebladet nr. 30. er ganske kort og tænkt som en invitation til åsumborgerne til selv at kigge i arkivets gemmer.

Hvem var så Oline Marie Brandstrup, født 1821 i Frederikshavn?

Her et par citater fra det lille hæfte på 15 sider:

– ”Jeg mindes hendes høje, fine skikkelse med det blege, lidt sørgmodige ansigt og hendes stemmes lyse muntre klang med det jydske tonefald”.

– ”En stor sorg er gået over Oline i de unge år. En ung sømand, hun holdt af, blev borte på søen”.

– ”Oline fandt plads forskellige steder.
Under ”Nådsensåret” passede hun således huset for pastor M. Wad, som fra 1850 til 1860 var sognepræst i Seden - Åsum”.

– ”På den tid, da Oline tog bopæl i Åsum, gaves der endnu ikke i vor folkeskole undervisning i håndgerning, og Oline så, at der her var en trang tilstede og indrettede sig straks en privat håndgerningsskole i lejede lokaler, som vandt stor tilslutning.”

Imidlertid længtes hun efter at få sit eget hus. Da den gamle byvægter i Åsum, Jens Rasmussen døde, købte Oline hans gamle faldefærdige hus og lod det lille nyehus opføre. Her underviste hun byens piger i håndgerning indtil sin tidlige død som 52-årig i 1873.

Det er altså rigtigt, at der har været skole på dette sted.

Olines indsats for byens ve og vel blev behørigt påskønnet af byens borgere; for eksempel hjalp gårdejer Morten Hansen, Krogsgård, med de praktiske og formelle ting ved husbyggeriet, ligesom han var medvirkende ved skifteretten, da Olines arvinger i Frederikshavn skulle dele boet. Ifølge lokalhistorikeren Hans Kristian Nielsens værk om åsummatriklernes historie blev denne ejendom handlet nogle gange i de følgende årtier, ligesom tilbygningen helt ud mod Karetmagerstræde blev opført i denne periode.

Sadelmager Mads Pedersen købte i 1891 ejendommen, som han solgte igen år 1900 til Jeppe Andreas Andersen som nævnt i indledningen. I forbindelse med denne handel blev grundarealet delt, så Mads Pedersen kunne bygge et nyt grundmuret hus ved siden af det gamle (nuværende Snedkerstræde 11). Som næsten alle bygninger i Åsum dengang var Olines hus opført med stråtag, men Jeppe Andersen udskiftede det i forbindelse med købet med tegltag.