Fra demokratiets maskinrum:

Erindringer om valgdage i Åsum Forsamlingshus
i 1960 erne og 1970 erne

Af: Hans Lohmann Andersen; Åsumvej 235; Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Undertegnede var i 1960'erne og 1970'erne udpeget til, som valgstyrer, som det vist hed, at forestå valghandlingen i Åsum Forsamlingshus. Såvidt jeg husker bestod den politisk bredt sammensatte gruppe af 5 eller 7 personer. Jeg husker kun tre navne, der gik igen ved flere valg: Knud Møllegård, Aasumgård, (konservativ), Henning Larsen, Gartnervænget, (socialdemokrat) og undertegnede fra Rågelundvej (venstre).

Åsum var eet af de meget små valgsteder med kun få hundrede vælgere, hvilket jo gav et ret lavt aktitetsniveau over en lang dag, hvilket vi, som danskere, klarede med ordet: HYGGE, der vist ikke kendes fra andre lande. Vi hyggesnakkede såvel indbyrdes, som med den langsomt dryppende strøm af vælgere.

Een fast rutine gentog sig fra valg til valg: På slaget 9, hvor valget såvidt jeg husker startede, mødte ægteparret Karen og Aksel Stevnsmose, Bjergager, som de første op og afgav deres stemme. I dagens løb var der sørget for, at valgstyrerne på skift fik middags- og kaffepauser.

Herudover var der adgang til øl og vand EFTER BEHOV, hvilket vi naturligvis benyttede os af eftersom valgstyrerne ingensinde måtte lide af væskemangel, hvilket jo kunne være farligt.

Naturligvis opretholdt vi hele dagen en sober tone på valgstedet, og opretholdt kun en mild optimisme!

Een lidt speciel oplevelse husker jeg: En ældre kvinde ankom til valgstedet i bil. Hun var meget dårlig til bens og skulle derfor stemme ude i bilen. Henning Larsen og undertegnede skulle ud og klare det fornødne. Ingen af os kendte hende.

Hun var i dyb vildrede med hvilket parti hun skulle stemme på. Efter lang tid nærmest insisterede hun på, at vi måtte kunne hjælpe hende med at krydse et parti. Til sidst sagde hun: Jamen jeg vil stemme på det parti, der har gjort arberne (arbejderne) så meget godt.

Det var altså en hård nød at knække for os, for er der noget, som en valgstyrer ikke må, så er det at udpege et bestemt parti for en vælger! Henning og jeg gik lidt afsides. Jeg sagde så til ham, at Venstre skam havde et udmærket program for arbejderne, men set i de historiske realiteters lys tilføjede jeg: Hun er jo nok din! Jeg vendte så ryggen til og overlod til Henning at klare jobsposten med afstemningen!

Knud Møllegård havde gerne medtaget en af de ret nymodens transistorradioer, så vi kunne følge med i valgdagens forløb ud over landet. Når valget nærmede sig afslutningen, plejede Knud Møllegård gerne at gennemgå valglisten for at se, hvem der endnu manglede at stemme. Han havde i sandhed fingeren på sognets puls og kunne hurtigt afgøre, hvem der ihvertfald ikke kom: Ham der kommer ikke, for han er ovre og besøge sin datter i Jylland. Og ham der kommer ikke, for han er i København. Een ting var sikkert: Når Knud havde dømt dem ude, så kom de heller ikke.

Når afstemningen var slut og optællingen af stemmer skulle begynde var der tradition for, at 10 - 15 stykker af de politisk mest interesserede borgere i Åsum dukkede op. De fik så deres interesse belønnet med en kommunal øl eller vand.

Nu er optællingen af stemmer ret ens i forløbet fra valg til valg. Een optælling, der var fuldstændig atypisk, husker jeg tydeligt: Jordskredsvalget i 1973, hvor Mogens Glistrups Fremskridtsparti kom ind med et aldeles uventet antal stemmer. I Åsum var vi hele dagen helt enige om, at Glistrup ikke havde mange chancer i Åsum med en ret pragmatisk befolkning med jordforbindelsen i orden. Og hvad skete: selv i Åsum fik Fremskridspartiet uventet mange stemmer, og underkæben på de fleste tilstedeværende sank længere og længere ned på brystet! Den afsluttende tår øl før vi skiltes havde nærmest karakter af gravøl!

Heldigvis gik det jo ikke så galt som frygtet! Konfronteret med de hårde realiteter måtte nogle af de mest rabiate ideer i Glistrups program jo opgives, herunder hans forslag om dannelsen af et ministerium til afvikling af offentlig virksomhed!

Valgdagen, der hidtil har været demokratiets festdag, synger jo nok snart på sidste vers. I dag er det allerede muligt at gennemføre elektronisk afstemning. Det er hurtigt, sikkert og billigt! Men ih, hvor bliver det kedeligt!

Hans Lohmann Andersen