For 18 år siden flyttede jeg til Odense for at studere. En dag på en løbetur langs Odense Å, så jeg en lille landsby. Jeg besluttede mig for at løbe igennem for at se nærmere på den. Jeg løb forbi det jeg senere fandt ud af var den gamle rytterskole, passerede kirken, som lå højt der på bakken, over bækken forbi fine gamle gårde og huse, igennem den lille skov midt i byen, op ad bakken og til højre ad en grusvej. Der stod jeg med udsigt over eng og å ved Slagen.

Det blev til mange løbe- og cykelture gennem Åsum.

I 2009 byggede min hustru og jeg hus i Seden Syd. Når jeg skulle på arbejde, gik min vej hver dag gennem Åsum på cykel.

Jeg har altid interesseret mig for historie og arkæologi. Derfor har jeg kigget meget på det der er, når jeg bevæger mig igennem landskabet – kirker – gamle gårde – borge – herregårde.

Men mine tanker har også altid kredset om det, der umiddelbart ikke kan ses. Hvor mon gårdene lå før i tiden – i oldtiden? Den utydelige forhøjning på marken – er det mon en overpløjet gravhøj?

Jeg besluttede mig for, at købe en metaldetektor for at undersøge, hvad der mon gemte sig i mulden.

Inden jeg gik i gang med at søge, kontaktede jeg Odense Bys Museer for at have formalia på plads. Så talte jeg med et par landmænd i Åsum, som gav mig lov til at afsøge deres marker.

Jeg gik i mange dage, hvor det mest spændende jeg fandt var kapsler, patronhylstre og øldåser. Om ikke andet, så blev markerne rengjort… Men en dag fandt jeg en fibula, som er et spænde til at sammenfæste tekstiler. Man benyttede fibulaer i oldtid og tidlig middelalder. Den, som jeg stod med i hånden var fra ældre germansk jernalder.

Siden er det blevet til mange flere dåser, kapsler og patronhylstre, men også fine fund som fibulaer fra vikingetid og middelalder, romerske denarer, middelaldermønter og meget andet. Alt sammen genstande, som kan være med til at kaste lys over, hvor der har været aktivitet i oldtiden og middelalderen eller hvor en jæger har haft sit skjul…

Christian d. 4. mønt med øsken

Jeg har et tæt samarbejde med Odense Bys Museer, som jeg på frivillig basis har hjulpet med detektorafsøgninger på udgravninger omkring Odense. Danefæ og genstande af interesse for museet afleveres sammen med fundrapport, som indeholder fundomstændigheder og GPS-koordinater på alle indleverede fund.

Jeg har et stort ønske om at afsøge alle markerne omkring Åsum for at det, der eventuelt skulle ligge der, kan komme i rette hænder og måske være en brik, der kan være med til at fortælle historien om Åsum – en idyllisk lille landsby, der ligger der ved kirke, å og bæk.

Romersk denar 2. århundrede

 

Fugle fibula fra tidlig middelalder

 

 Peter Skyum Gydesen.

Specialskolelærer på Nørrebjergskolen – Odense.
Gift med Tine Skyum.

Vi har tre sønner:

Alfred, Carl og Viggo på 9, 7 og 4 år.