Fra Lokalarkivets gemmer
Af Jørgen Lohmann Rasmussen

Bladrer man i Aasum Sogneblads mange numre gennem årene eller ser i arkiv.dk, er det let at se, at aasummerne altid har elsket store fester og glade dage. Længe før Sognebladets tid – den 22. april 1895 – fandt en sådan aasumfest sted ved det afholdte lærerpar Magdalene og Niels Mikkelsen Kelstrups sølvbryllup.

Magdalene og Niels Mikkelsen Kelstrup
med nogle af deres Børn.
Udsnit af skolefoto fra Aasum 1885.
(Langeskov Lokalhistoriske arkiv)

Magdalene og Niels’ datter Theodora (kaldt Dola) har mange år senere – i 1940 – nedskrevet nogle slægtsminder, blandt andet om forældrenes sølvbryllup. For nogle år siden modtog Lokalarkivet en kopi af disse slægtsminder fra kelstruppernes oldebarn, slægtsforskeren Peter Kelstrup, Skanderborg.

Denne fest kan give mindelser om senere tiders aasumske ”udskejelser”, hvor alle de gode borgere står sammen om opgaven. Marie Elisabeth og Anders Hansen på Solbakken lagde lokaler til arrangementet.

Dolas beretning begynder på en isglat kælkebakke:

”Aasum Kirke ligger meget højt paa Kirkebakken, og der morede vi Børn os med at kælke om vinteren, men det var ikke saa heldigt for Kirkegængerne, og ”Solbakkekonen” faldt da ogsaa og brækkede sit Ben! Det skete netop den Vinter, hvor Mor og Far skulde have Sølvbryllup 22/4 95, saa det var meget uheldigt, da Festen, Sognet gjorde for Mor og Far, netop skulle være paa Solbakken, men Fru Lohmann Hansen var dog med, med sine 2 Krykker.

Den 21/4 95 blev jeg konfirmeret i Seden Kirke; Barn som jeg var, syntes jeg ikke, der blev gjort ”Væsen” nok af mig, alt stod i Sølvbrylluppets Tegn, der netop skulle være Dagen efter. Men jeg mindes dog, at Far sagde i sin Tale til mig ved Bordet, at han vilde ønske, jeg maatte faa lov til at beholde mit gode Humør, hvad der end skulle møde mig, det ville hjælpe mig i mange event. svære Stunder. Det tænker jeg saa tit paa netop i denne Tid, hvor vi lever i svære Tider, og hvor min Arm er syg. Det er desværre højre Arm, og jeg kan næsten ikke holde paa Pennen.

Mors og Fars Sølvbryllup var en stor Festdag! Hele Byen var paa Benene fra Morgenstunden, og de havde inviteret hele Degnefamilien til Fest, som blev holdt paa Solbakken. Bordet var dækket paa Loftet, et langt Bord, der var dækket til godt 80 til Bords – og der var skildret af og pyntet i den Grad med Paaskeliljer, at ingen kunne se, vi sad på Loftet. Taler og Sang vexlede, som man siger, og bagefter drak
vi saa Kaffen nede i Stuerne. Da der var faldet lidt Ro over Selskabet, hørtes der Musik i det fjærne, og saa kom alle Skolebørnene marcherende 2 og 2 med Hornmusik i Spidsen, og for at gøre Turen og Spændingen lang gik de under ledelse af Folketingsmand Lohmann rundt i Haven mange Gange for tilsidst at havne oppe foran Verandaen, hvor Mor og Far stod. Mange gode Ord blev sagt, baade til og
af Far, Sange blev sunget og Hurraraab lød fra alle de mange smaa og store. Det var meget gribende, jeg mærker det som var det i Gaar, og jeg ser Far staa og tale, mens Taarerne trillede ned ad Kinderne.

Som Gave fra Beboerne fik Mor og Far 250 Kr. i Guldtikroner. De laa i en Æske lavet i den Anledning, og i Laagets indvendige Side var et Billede af Skolen og Kirken tegnet af Svigerdatteren Marie Nielsen [fra Brejngaard]. Marie og Thorvald var dog ikke forlovede den Gang endnu. Marie har efter Mors Død arvet Æsken. At Mor og Far var afholdte i Aasum fik vi den Dag – og tit senere – Beviser for.

Faster Dola.

 

Aasumboernes sølvbryllupsgave var dette skrin med 250 kr. i guldtikroner.
Skrinet er snedkereret af Kristian Lohmann.
(Foto: Peter Kelstrup)