Erindringer fra Aasum Forskole.

Omkring 1940.

Af Hans Lohmann Andersen.

 

I 1936 blev min far, S. B. Andersen, ansat som forstelærer i Rytterskolen i Aasum. Da mine forældre og to søskende, Helge og Inger-Johanne, flyttede ind i lærerboligen, var jeg 5 år gammel. Følgelig startede jeg i Forskolen i 1938.

Lærerinden hed Olga Jensen og stammede fra Jylland. Hun var forskolelærerinde i Aasum i ca. 20 år fra 1928 til ca. 1948. I 1946 fik hun ét års orlov til et ophold på Grønland, som hun efterfølgende fortalte om ved et møde i Aasum Forsamlingshus. Under grønlandsopholdet vikarierede min mor, der også var læreruddannet i forskolen. Min yngste bror, Bertel, der blev født i 1939, fik således vores mor til lærerinde det første år.

Undervisningen dengang var meget baseret på fortælling om bibelhistorie og danmarkshistorie, og her hvade Olga Jensen en meget levende fortællestil, der gik rent ind. Et eksempel. Som bekendt skete der mange mord i danmarkshistorien. Her husker jeg specielt en fast beskrivelse af, hvorledes udåden blev udført: "Og så trak han sit sværd og kløvede hans hoved". Samtidig kom Olga Jensens højre hånd op til panden og lavede en nedadgående bevægelse, der viste et pænt rent snit i hovedets midte!

Sommetider læste hun også historier, hvori der kunne forekomme en uhyggelig kæmpe, der blev kaldt et "utyske".

Skriveundervisningen foregik i begyndelsen mest på skiffertavler med særlige grifler. Til tavleudstyret hørte en tør og en våd svamp. Da vi senere skulle skrive på papir, var eneste godkendte redskab en blyant af typen "Viking nr. 2".'

I frikvartererne legede vi så på den lille trekantede legeplads langs bækken indtil en kraftig banken på en bestemt rude forkyndte, at nu skulle vi ind.

Ved bækken lå også en lille bygning med toiletter for begge skoler. Hundestejlerne i bækken var tilsyneladende helt upåverket af, hvad der eventuelt kunne komme derfra.

Læseundervisningen var baseret på "Ole Boles ABC", der vil kunne genses for eksempel på de årlige julemarkeder i Odense.

Forskolen havde tre klasser: Første, lille anden og store anden. I Rytterskolen var så lille og store tredje og lille og store fjerde. Med årene gik flere og flere elever efter store tredje til mellemskolen og dermed skolegang i Odense.

Foruden sin gerning som lærerinde fungerede Olga Jensen som organist i Aasum kirke.

Da hun omkring 1948-49 forlod Aasum fik hun en lærerindestilling på en ø, vistnok omkring Horsens fjord.

I øvrigt ser listen over lærerinder i Aasum Forskole ca. sådan ud:

Op til 1928: Frk. Jensen, senere gift Egemose.
1928 - ca 1948: Olga Jensen.
1950 - 1958: Edith Bøgehave.
1959 - 1961: Frk. Knudsen.
1961 - 1968: Ellen Sandhus.

Efter 1968 lukkedes Forskolen og eleverne flyttede til Seden skole.

Første gang bragt i Aasum Sogneblad nr. 23 2007.