Institutionsbyggeri ved Åsum
Tekst og foto: Per Lind-Thomsen

 

Rejsegilde på nyt bosted for udviklingshæmmede
på Grevenlundvej ved Åsum
.

Grevelund

Institutionen med 16 små lejligheder kommer til at ligge i en helt ny bygning ved siden af den gamle gård, Grevelund. Denne bindingsværksgård overtog Odense Kommune i 1981, og nu bliver den restaureret helt fra bunden med isolerede gulve og fornyelser af bindingsværk og tag.

Som ved ethvert rejsegilde var der stillet op med øl og varme pølser til de fremmødte håndværkere, leverandører, arkitekter, kommunale embedsmænd og de nærmeste naboer.

Åsum by ligger et godt stykke derfra, og dermed bor de fleste i sognet for langt væk til at være nærmeste naboer. På grund af Fyns Stiftstidendes beskrivelse af de „kommende beboere som voksne udviklingshæmmede med svært udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd" og med „voldsom adfærd over for andre" må det være rimeligt at spørge nærmere til, hvad denne nye institution skal indeholde og vil betyde for os.

Ved rejsegildet bød Ulla Leth velkommen på vegne af Handicapafdelingen, som er bruger af det nye hus. Rådmand Per Berga Rasmussen lykønskede med byggeriets fremskredne stade, som et rejsegilde er symbol på og noterede sig, at byggeriet både den gamle del og det nye er en god harmonisk helhed, som bestemt for de kommende beboere og ansatte kommer til at fungere godt og til begge parters fulde tilfredshed. Håndværkerne fik et ord med på vejen om glæden og stoltheden ved at udføre et godt byggeri, som indeholder en hel ny bygning og næsten genopbygning af en gammel.

Han ønskede det bedste de kommende beboere, der - uanset deres specielle psykiske tilstand - får rigtig gode forhold.

Jan Groth, der er kommende afdelingsleder af bostedet, var naturligvis også til stede og kunne nedtone avisens omtale af de kommende beboere. Både han og Ulla Leth beskrev dem som nærmest stilfærdige og på mange måde tilbageholdende i deres kontakt til andre. Foruden plads til 16 beboere kan det måske også komme på tale, at der kan laves et dagtilbud i huset.

Dette bosted ligger langt mere afsondret end lignende bosteder i mere bynære omgivelser i Odense, hvor der ikke været gener for naboerne. Placeringen på Grevenlundvej uden ret mange udefra kommende påvirkninger, kan måske give de nye beboere bedre harmoni i deres tilværelse.På grund af de nærmeste naboers usikkerhed ved etablering at det nye bosted og den foruroligende beskrivelse i Fyns Stiftstidende, bliver der i foråret afholdt et orienteringsmøde for interesserede beboere i omegnen.

Byggeriet forventes færdigt til sommerferien, dog er der ikke fastsat en indflytningsdato.